Cennik – Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja lekarska (foniatryczna, audiologiczna, laryngologiczna)
100
Konsultacja lekarska - rehabilitacja
80
Konsultacja psychologiczna diagnostyczna
60
Wystawienie zaświadczenia/opinii psychologicznej po badaniach
50
Psychoterapia indywidualna
70
Terapia logopedyczna dla dzieci
Cena (PLN)
Diagnoza, wywiad, ustalenie planu terapii (60 min.)
70
Wizyta jednorazowa (30 min.)
50
Pakiet (4 wizyty) po 30 min.
150
Rehabilitacja surdologopedyczna (wychowanie słuchowe, trening słuchowy) - 45 min.
60
Pakiet 4 wizyt surdologopedycznych
200
Zajęcia grupowe (60 min.)
20
Opinia logopedyczna
40
Terapia logopedyczna dla dorosłych
Cena (PLN)
Konsultacja emisji głosu (wywiad, ustalenie planu rehabilitacji) - 45 min.
80
Emisja głosu indywidualna- pakiet 4 wizyt płatny z gory - 30 min.
200
Emisja głosu - grupa 3 os. pakiet 4 wizyt - 45 min.
200
Rehabilitacja surdologopedyczna (trening słuchowy) - 45 min.
60
Pakiet 4 wizyt surdologopedycznych
200
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna
35
AT - audiometria tonalna nadprogowa (SISI)
40
AI - audiometria impedancyjna
40
AI - audiometria impedancyjna - badanie nocne
80
AS - audiometria słowna
40
Charakterystyka szumu
25
UCL
25
DPOAE/TEOAE - otoemisje akustyczne
50
DPOAE/TEOAE badanie nocne
150
ABR - neurodiagnostyka (latencje)
130
ABR - oznaczenie progu
150
ABR - określenie progu słyszenia - badanie nocne
350
ABR, OAE badania nocne wersja rozszerzona
450
Opłata manipulacyjna w przypadku niewykonania badania z przyczyn pacjenta (np. niezaśnięcie dziecka)
50
Opłata za przejazd i gotowość technika do wykonania nocnej diagnistyki słuchu (np. nie zaśniecie dziecka)
120
Testy do oceny wyższych funkcji słuchowych
Cena (PLN)
FPT - test sekwencji tonów o różnej wysokości
30
SPN - test rozumienia mowy w szumie
30
DDT - test rozdzielnouszny cyfrowy
30
DPT - test sekwencji tonów o różnej długości
30
GDT - test rozróżniania przerw między bodźcami
30
CWT - test rozumienia mowy utrudnionej
30
TRS - test rozdzielnousznego słyszenia
50
Pakiety badań
Cena (PLN)
AI + AOE
80
AT, AI Pakiet słuchowy podstawowy
70
AT, AI, AS Pakiet słuchowy rozszerzony
100
AT, AI, DPOAE,/TEOAE, ABR Pakiet powiększony
200
AT,AI,AS,DPOAE,/TEOAE, ABR Pakiet pełny
250
Pakiet szumowy podstawowy AT,AI,DPOAE
110
Pakiet szumowy rozszerzony AT,AI,DPOAE,Chc,UCL
150
Pakiet szumowy pełny AT,AI,DPOAE,Chs,UCL, ABR
260
Badania obiektywne słuchu niemowlat i małych dzieci rozszerzone DPOAE/TEOAE,ABR próg słuchu
180
Badania obiektywne słuchu niemowlat i małych dzieci rozszerzone DPOAE/TEOAE,ABR próg słuchu - nocne
350
Pakiet badań do oceny wyższych funkcji słuchowych (FPT + SPN + DDT)
60
Johansen - Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS)
Cena (PLN)
Diagnoza kwalifikacyjna pełna
150
Diagnoza kwalifikacyjna skrócona
100
Płyta Johansen
200
Regulacja aparatów słuchowych zakupionych poza CSiM
50
Wizyta kontrolna
100
Dodatkowe
Cena (PLN)
Oczyszczanie uszu z woszczku
40
Oczyszczanie uszu, opatrunek uszny
65
Zdalne ustawianie procesora mowy - jeden implant (telefitting)
150
Zdalne ustawianie procesora mowy - dwa implanty(telefitting)
245
Koagulacja chemiczna rozszerzonych naczyń
30
Przedmuchanie trąbek słuchowych
30
Wlewka foniatryczna
29
Inhalacje
Cena (PLN)
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA - dzieci (1 zabieg)
12
Inhalacje nadciśnieniowa AMSA - dzieci (10 zabiegów)
120
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA - dorośli (1 zabieg)
15
Inhalacje nadciśnieniowe AMSA - dorośli (10 zabiegów)
150
Inhalacja ultradźwiękowa - (1 zabieg)
15
Inhalacje ultradźwiękowe - (10 zabiegów)
150
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Cennik obowiązuje od:
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628