Cennik – Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje
Cena (PLN)
Konsultacja lekarska audiologiczno - foniatryczna / laryngologiczna
140
Konsultacja psychologiczna (1 godz.)
95
Badanie psychologiczne (skala Wechslera/ skala Leitera) z wystawieniem opinii (1 godz. 45 min.)
130
Konsultacja logopedyczna (1 godz.)
95
Konsultacja fizjoterapeuty
80
Konsultacja pooperacyjna (dot. zabiegów wykonanych poza MEDINCUS)
100
Badania
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna progowa
50
AT - audiometria tonalna – badanie w wolnym polu słuchowym
50
AT - audiometria tonalna nadprogowa [SISI / ABLB (próba Fowlera)]
50
AI - audiometria impedancyjna
50
AI - audiometria impedancyjna - badanie nocne
125
AS - audiometria słowna
60
AS - audiometria słowna– badanie w wolnym polu słuchowym
60
ChS - charakterystyka szumu usznego
40
UCL poziom niekomfortowego słyszenia
30
DPOAE / TEOAE - otoemisja akustyczna
65
DPOAE /TEOAE - otoemisja akustyczna - badanie nocne
180
ABR - neurodiagnostyka (latencje)
160
ABR - neurodiagnostyka (latencje) - badanie nocne w placówce
380
ABR - oznaczenie progu słuchu (trzask+1 kHz)
200
ABR - oznaczenie progu słuchu rozszerzona (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz)
400
ABR - oznaczenie progu słuchu - badanie nocne w placówce (trzask +1kHz)
400
ABR - oznaczenie progu słuchu rozszerzone badanie nocne w placówce (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz)
600
ABR - oznaczenie progu słuchu (trzask +1kHz)- badanie nocne wyjazdowe (w przypadku wykonania oprócz ABR dodatkowych badań obiektywnych badań słuchu + 100 PLN)
700
ABR - oznaczenie progu słuchu rozszerzone (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz) - badanie nocne wyjazdowe (w przypadku wykonania oprócz ABR dodatkowych badań obiektywnych badań słuchu + 100 PLN)
800
ABR (trzask+ton)
200
ASSR - słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego
250
ASSR - słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego - badanie nocne w placówce
400
ASSR - słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego badanie nocne wyjazdowe (w przypadku wykonania oprócz ASSR dodatkowych badań obiektywnych badań słuchu + 100 PLN)
700
Opłata manipulacyjna pobierana w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta (np. nie zaśnięcie dziecka)
100
Opłata za przejazd i gotowość technika do wykonania diagnostyki słuchu (w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta (np. nie zaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
180
Opłata za przejazd do pacjenta i gotowość technika do wykonania diagnostyki słuchu w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta (np. nie zaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
300
VNG/ENG - videonystagmografia, elektronystagmografia
180
VNG +AI
220
vHIT
80
cVEMP/oVEMP
120
Próby kaloryczne wg Fitzgeralda - Hallpike'a
95
Videostroboskopia
60
Badanie endoskopowe nosogardła lub/i krtani
60
Testy do diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu
Cena (PLN)
FPT (Frequency Pattern Test)
35
DPT (Duration Pattern Test)
35
DDT (Digital Dichotic Test)
35
GDT (Gap Detection Threshold)
35
P300- słuchowe potencjały korowe
200
Testy mowy utrudnionej [w szumie białym / kawiarnianym ("cocktail party"), CWT - mowa skompresowana, FWT - mowa filtrowana] cena za jedno badanie
40
Pakiety badań
Cena (PLN)
Pakiet słuchowy podstawowy [AT + AI]
85
Pakiet słuchowy rozszerzony [AT + AI + AS]
120
Pakiet szumowy podstawowy [AT + AI + DPOAE]
120
Pakiet szumowy pełny [AT + AI +DPOAE + Chs + UCL + ABR latencje]
350
Obiektywna diagnostyka słuchu [AI+ OAE]
95
Obiektywna diagnostyka słuchu [AI+ OAE+ ABR próg słuchu]
280
Obiektywna diagnostyka słuchu [AI+ OAE + ABR próg słuchu] - badanie nocne
485
Inne usługi
Cena (PLN)
Zdalne programowanie procesora mowy implantu ślimakowego (telefitting)
150
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani
40
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani z antybiogramem
80
Oczyszczenie uszu z woszczku
60
Oczyszczenie uszu + opatrunek uszny
60
Terapia Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS)
Cena (PLN)
Badanie wstępne
200
Pojedyncza seria
700
Całość terapii
2100
Terapia Tomatisa
Cena (PLN)
Badanie wstępne
130
Pojedyncza sesja
800
Całość terapii (płatna jednorazowo)
2200
Trening Słuchowy Johansena IAS
Cena (PLN)
Badanie pełne
300
Badanie uproszczone
200
Przygotowanie indywidualnego programu
200
Diagnoza międzyetapowa
200
Protetyk słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych
0
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM "Medincus" (wizyta jest objęta siedmiodniową "gwarancją jakości" - w ramach jej możliwa jest w tym okresie dodatkowa regulacja aparatu słuchowego)
70
Konsultacja audioprotetyczna- dojazdem do pacjenta
150
Zabiegi fizjoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacje nadciśnieniowe AMSA / inhalacje pneumatyczne - jednorazowe
25
Inhalacje nadciśnieniowe AMSA / inhalacje pneumatyczne - wielokrotne (10x)
195
BPPV – manewry repozycyjne
80
Masaż klasyczny - całościowy (grzbiet + kończyny dolne + kończyny górne)
80
Masaż klasyczny - grzbiet
40
Masaż klasyczny - grzbiet 10 zabiegów
380
Masaż klasyczny - kończyny dolne
35
Masaż klasyczny - kończyny górne + obręcz barkowa
25
Masaż bańką chińską - brzuch
30
Masaż bańką chińską uda + pośladki
45
Masaż bańką chińską uda + pośladki - 10 zabiegów
430
Masaż izometryczny - wybrana partia ciała
40
Drenaż limfatyczny - kończyna górna
45
Drenaż limfatyczny- kończyna dolna
55
Masaż relaksacyjny grzbietu
45
Masaż relaksacyjny grzbietu - 10 zabiegów
440
Jonoforeza -1 zabieg
15
TENS - 1 zabieg
15
Prądy interferencyjne - 1 zabieg
15
Prądy Kotza - 1 zabieg
15
Prądy Diadynamiczne DD - 1 zabieg
15
Magnetoterapia - 1 zabieg
20
Kinesiotaping - aplikacja na małą okolicę (np. jedną dłoń, stopę, kark itp.)
20
Kinesiotaping - aplikacja na dużą okolicę (np. plecy, bark, ramię, przedramię, udo, podudzie)
40
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.30
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
8.71
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.74
Zaświadczenie różnego typu (lekarskie, o uczęszczaniu na zajęcia, dojazdach, do Urzędu Skarbowego itp.)
35
Ostatnia aktualizacja dnia: Lipiec 25, 2017
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628