Zespół – Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

lek. Bogusław Barański - kierownik filii, specjalista audiologii i foniatrii, specjalista otolaryngolog

lek. med. Klaudia Katolik - specjalista audiolog

mgr Miłosława Ślęczkowska-Faryna - logopeda

mgr Halina Węgrzynowicz-Nowak - logopeda, terapeuta głosu

mgr Anna Staniszewska - psycholog, neurologopeda

Magdalena Larendowicz - protetyk słuchu

Dorota Kobylińska - pielęgniarka, technik słuchu

Magdalena Olsza - rejestratorka medyczna, technik słuchu

Irena Tysowska-Warat - rejestratorka medyczna, pielęgniarka

Karolina Larendowicz - rejestratorka medyczna