Rok: 2012

Zmiana lokalizacji Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS” w Warszawie (od dnia 29.października 2012 r.)

Informujemy, że od dnia 29. października 2012 placówka Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS” ul. Konwiktorska 3/5 została przeniesiona do nowej lokalizacji tj.na Al. Jerozolimskie 30 (okolice Ronda Charles’a de Gaulle’a). Wszystkie wizyty, które miały się odbyć w NZOZ Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” przy ul. Konwiktorskiej 3/5, od dnia 29. października 2012 włącznie, są realizowane Zobacz więcej ➝

II Rosyjski Kongres Implantów Słuchowych, 2-4 października, 2012, Sankt-Petersburg, Rosja

W dniach 2-4 października w Sankt Petersburgu odbył się II Rosyjski Kongres Implantów Słuchowych. W kongresie wzięli udział nie tylko specjaliści z Rosji, ale również z różnych krajów świata. Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” reprezentowali: dr n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, który wystąpił z wykładem „10 lat doświadczenia w implantacji pacjentów z częściową Zobacz więcej ➝

Konferencja „Współczesne możliwości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w dziedzinie otorynolaryngologii”, 27 września 2012, Odessa, Ukraina

W dniu 27 września 2012 roku w Odessie, Ukraina, była zorganizowana konferencja „Współczesne możliwości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w dziedzinie otorynolaryngologii”. Konferencja odbyła się pod patronatem Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, Czarnomorskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wydarzenie było poświęcone oficjalnemu otwarciu Czarnomorskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”. Głównymi Zobacz więcej ➝

III Kaukasko – Polsko – Polonijna konferencja medyczna „Medycyna w XXI wieku: osiągnięcia, wyzwania i szanse”, 14-16 września 2012, Tbilisi, Gruzja

W dniach 14-16 września 2012 w Tbilisi, Gruzja, odbyła się gruzińsko-polska konferencja medyczna, która miała na celu nie tylko przedstawienie osiągnięć medycznych obu krajów, ale również zjednoczenie narodów Polski i Gruzji. Uczestnikami konferencji byli wybitni lekarze – specjaliści z Polski. Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” reprezentowały: Irina Pierzyńska, która wystąpiła z wykładem pt.: „Rozwiązania telemedyczne Zobacz więcej ➝

Projekt: “Wdrożenie systemu CRM z systemem telekomunikacyjnym dla potrzeb Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.”

Tytuł projektu: “Wdrożenie systemu CRM z systemem telekomunikacyjnym dla potrzeb Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.” Umowa nr RPMA.02.03.00-14-047/11 Wartość projektu: 1 434 352,20 Wysokość dofinansowania: 466 456,00 Okres realizacji: od 02.07.2012 do 31.12.2012 Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu II.- Przyspieszenie e-rozwoju Zobacz więcej ➝

Wystawa 17th Tashkent International Healthcare Exhibition – TIHE 2012

W dniach 24-27 kwietnia 2012 roku w Taszkiencie (Uzbekistan) odbyła się XVII Międzynarodowa Wystawa „Ochrona zdrowia – TIHE 2012” (17th Tashkent International Healthcare Exhibition). W wystawie wzięło udział około 130 firm z całego świata, m.in. z Australii, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Węgier, Niemiec, Japonii, Rosji, Chin, Kazachstanu, Holandii, Słowacji, Czech, Szwajcarii i wielu innych. W otwarciu Zobacz więcej ➝

Centrum Słuchu i Mowy podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED

W dniach 14 – 16 marca 2012 Centrum Słuchu i Mowy uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Są to największe targi tego typu w Polsce skupiające producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także sprzęt Zobacz więcej ➝

DOTACJE NA INNOWACJE

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II. Tytuł projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu szansą na wzrost konkurencyjności Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku usług Zobacz więcej ➝

Projekt badawczo-rozwojowy: „Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej”

Centrum Słuchu i Mowy od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe, umowa o dofinansowanie numer: UDA-POIG.01.04.00-14-117/11-00. PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Tytuł projektu: „Opracowanie stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej” Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.09.2013 Wartość wydatków Zobacz więcej ➝