DSC_1488-1200x800.jpg
05/gru/2022

Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej wybrało dr n. farm. Magdalenę B. Skarżyńską z Centrum Słuchu i Mowy na Koordynatora Sekcji Badań Klinicznych PTFK.

Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej jest pierwszym w Polsce towarzystwem farmacji klinicznej. Jego celem jest m.in. upowszechnianie zagadnień farmacji klinicznej, wspomaganie rozwoju farmacji klinicznej w Polsce i aktywności naukowej członków towarzystwa.

Obok Koordynatora Sekcji Badań Klinicznych, PTFK wybrało także koordynatorów Sekcji: Kardiologicznej, Ginekologiczno-Położniczej, Neonatologicznej i Pediatrycznej, Hematologicznej, Geriatrycznej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Intensywnej Terapii, Sekcji ds. Opieki Prehabilitacyjnej oraz Sekcji ds. Terapii Zakażeń.

 


puig.png
30/lis/2022

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od 30 lat skupia firmy członkowskie zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, które dzięki wsparciu Izby mogą skorzystać z potencjału organizacji oraz ze współpracy pomiędzy firmami członkowskimi. Zadaniem Izby jest szerzenie wiedzy, udzielanie wsparcia, dzielenie się inspiracją oraz wymiana doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy biznesowej. PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Spośród ośmiu placówek zagranicznych Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS aż trzy z nich zlokalizowane są na Ukrainie; w Kijowie, Łucku i Odessie. Dzięki członkostwu w PUIG sieć placówek MEDINCUS uzyska możliwość łatwiejszego, wspólnego wpływu na kształt życia gospodarczego oraz ekonomicznego na obszarze Ukrainy. Za sprawą tej współpracy Centrum uzyska łatwiejszy dostęp do uczestnictwa w targach, szkoleniach, spotkaniach z decydentami z obydwu krajów, a także wsparcie w kontaktach z ukraińskimi organami władzy i organizacjami gospodarczymi.


Zacznij-od-zdrowia1-—-kopia.jpg
28/lis/2022

Fot. „Zacznij od zdrowia”, TVP2.

Utrata słuchu, szumy uszne i ochrona przed hałasem – to tematy, o których opowiadał prof. Piotr H. Skarżyński w ostatnim odcinku programu „Zacznij od zdrowia” w TVP2, prowadzonym przez Adama Gizę. Odcinek został wyemitowany w niedzielę 27 listopada 2022 r.

– Jeśli chodzi o analizę tego, co dzieje się z naszym słuchem od urodzenia, to mamy program badań przesiewowych, który wychwytuje sytuacje bardzo trudne, głębokiego niedosłuchu noworodków. – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński. – Kiedy dziecko nie rozwija mowy, należy sprawdzić czy to z powodu niedosłuchu, czy z powodu np. jakichś problemów neurologicznych.

Prof. Piotr H. Skarżyński – otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. – objaśniał także, dlaczego występują szumy uszne.

– Szum uszny jest objawem, który dla wielu osób jest tylko związany z uszami. Jednostki, które są związane z szumami usznymi są naprawdę wielorakie. To może być np. niedosłuch, czyli niedosłyszymy, słyszymy gorzej, ale słyszymy też dźwięki z wnętrza organizmu i wtedy możemy je odbierać jako szum. Często ten szum jest w rytmie bicia serca. Jest to związane także np. z tym, że mamy zmiany w obrębie dużych naczyń krwionośnych, gdzie krew nie biegnie tak, jak powinna i daje pewne dźwięki, które odbieramy jako szum.

Jako kolejne przyczyny występowania tego problemu profesor wskazał np. zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego i stres.

– Trzeba przeanalizować holistycznie całą historię choroby pacjenta. Szum uszny może być także spowodowany przez powikłania po boreliozie.

Prowadzący program Adam Giza pytał także o otaczający nas hałas i jego skutki dla naszego słuchu.

– Słuchanie muzyki i komunikowanie się przez słuchawki jest coraz bardziej powszechne i od tego nie odejdziemy – mówił prof.  Piotr H. Skarżyński. – Jakie słuchawki są dobre? Takie, które dają mało pików – bardzo mocnych dźwięków, które mogą być odbierane jako skrzeczenie lub różnego rodzaju trzaski, bo to one najczęściej powodują to uszkodzenie.

Profesor podkreślił, że natężenie dźwięków nie powinno przekraczać progu, które powoduje zmęczenie słuchowe.  

Cały wywiad z prof. Piotrem H. Skarżyńskim, który został wyemitowany w programie „Zacznij od zdrowia”, dostępny jest na platformie  https://vod.tvp.pl/.


IMG-0886-—-kopia-2-1200x748.jpg
21/lis/2022

Z okazji 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego kapituła jubileuszu wybrała najwybitniejszych absolwentów. Za Absolwenta 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii menedżer uznany został prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński –  otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. oraz dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów. W ramach tej kategorii zostali wyróżnieni absolwenci, którzy osiągnęli sukces w obszarze zarządzania lub zainicjowali wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w organizacji. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 19 listopada 2022 r. w Warszawie.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku. Jako ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy zajmuje wiodącą pozycję w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania UW jedną z trzech najważniejszych akredytacji dla uczelni biznesowych na świecie – EQUIS.

FOT. Prof. Piotr H. Skarżyński z prof. Alojzym Z. Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

C_2_EH09727_g-1200x800.jpg
21/lis/2022


Z radością informujemy, że prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński –  otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. oraz dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, wraz z prof. Tomaszem Zatońskim z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalistą otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie otorynolaryngologii dla woj. dolnośląskiego, zostali przyjęci do prestiżowego, międzynarodowego stowarzyszenia otorynolaryngologicznego CORLAS. Uroczyste przyjęcie w poczet członków miało miejsce podczas kongresu CORLAS, który odbył się w dniach 13-16 listopada 2022 roku w stolicy Chile – Santiago.

CORLAS (Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum) jest jednym z najbardziej znaczących międzynarodowych stowarzyszeń otorynolaryngologów, które skupia 400 członków z 50 krajów. Powstało w 1926 r. w Groningen w Holandii z inicjatywy Charlesa Emile’a Benjaminsa i Adriaana De Kleyna. Nadrzędnym celem Kolegium jest stworzenie forum dyskusji nad problemami naukowymi z zakresu całej otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi.


DSC_3654-1200x800.jpg
14/lis/2022

Prof. Piotr H. Skarżyński większością głosów został powołany na Członka Zarządu Międzynarodowej Sieci Telemedycyny i Telezdrowia ISfTeH.

Sieć partnerów ISfTeH zajmuje się ułatwianiem dostępu do rozwiązań telemedycznych na całym świecie. Zadaniem partnerów jest szerzenie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem w zakresie telemedycyny i e-zdrowia oraz zapewnienie łatwego kontaktu do uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie.

Prof. Skarżyński jest członkiem Rady Przedstawicielskiej ISfTeH od 2016 roku. Jako Członek Zarządu będzie kontynuował pracę nad szerzeniem dostępu do rozwiązań telemedycznych, które od lat wprowadza i rozwija w opiece nad pacjentami.


shutterstock_1475633180-2-1200x800.jpg
10/lis/2022

7 listopada podczas wirtualnego spotkania partnerów Global Connections for Sustainable Telehealth eksperci z dziedziny telemedycyny podjęli istotną dyskusję panelową na temat możliwości i wielkiej szansy na podniesienie jakości opieki medycznej, dzięki rozwiązaniom, jakie daje telemedycyna. 

Sytuację na Ukrainie, w kontekście przestrzeni do prowadzenia medycyny w formie teleporad połączonych ze wspierającym oprogramowaniem przedstawił prof. Vitaly Velychko z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – najwyższej ukraińskiej organizacji badawczej.

Paneliści – eksperci w zakresie telezdrowia z Europy i Stanów Zjednoczonych podzielili się doświadczeniami i wiedzą, przedstawiając realne i sprawdzone rozwiązania, jakie mogą funkcjonować w obszarach, na których toczą się działania zbrojne – w tym przypadku na Ukrainie.

Europejskie rozwiązania, jakie od lat funkcjonują w opiece nad pacjentami sieci placówek medycznych przedstawił prof. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, audiolog, foniatra reprezentujący Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Światowe Centrum Słuchu IFPS oraz Nationwide Network of Teleaudiology (NNT). W dyskusji udział wziął także Milton Chen, który jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym VSee – platformy telezdrowia wideo używanej m. in. przez astronautów NASA na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jest również współautorem standardu wideo XMPP, a XMPP, z którego korzysta Google i Facebook Chat. Moderatorem panelu była Christa Natoli, Executive Director w instytucie badawczym CTeL, którego zadaniem są badania i analiza stanowych i federalnych przepisów i regulacji w zakresie telezdrowia.

Eksperci omówili swoje doświadczenia we wdrażaniu telemedycyny na Ukrainie. Opowiedzieli o wyzwaniach i problemach formalnych jak np. licencje, kwestie bezpieczeństwa, obsługa platform z jakimi mierzą się, jako zagraniczni dostawcy usług telemedycznych. Profesor Skarżyński jako lekarz podzielił się także swoim doświadczeniem w zakresie kontaktu z pacjentami, w przypadku których telemedycyna wykorzystywana jest, aby ocenić efekty po operacji i prowadzić rehabilitację. Milton Chen zapoznał słuchaczy ze strategią i kolejnością działań przy wdrażaniu oprogramowania do świadczenia usług medycznych w przestrzeni wirtualnej. Wspomniał o konieczności zbadania i oceny potrzeb pacjenta.

Paneliści zabrali głos także w zakresie postrzegania chęci osób w sytuacjach kryzysowych do korzystania z rozwiązań telemedycznych. Dyskutowali także o tym, co chcieliby zmienić w obecnie funkcjonujących systemach. Ostatnim omawianym zagadnieniem była podpowiedź w jaki sposób, w przypadku kolejnych kryzysów, organizacje jak WHO, USAID, Czerwony Krzyż i Organizacja Narodów Zjednoczonych mogą wykorzystać telemedycynę, by zmniejszyć ryzyko i ułatwiać pacjentom dostęp do specjalistów w leczeniu chorób przewlekłych, jak i opieki doraźnej w sytuacjach nagłych.

W perspektywie rynków, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, jak Ukraina tego typu spotkania, dyskusje i wymiany doświadczeń wprowadzają szansę weryfikacji nowych, lepszych rozwiązań, które mogą wesprzeć osoby w sytuacjach trudnych, gdy dostęp do tradycyjnej formy leczenia jest znacznie ograniczony lub wręcz niemożliwy. 


Zapytanie-ofertowe-grafika_Obszar-roboczy-1-1-1200x628-1200x628.png
07/lis/2022

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę monitora dotykowego.

 

Ogłoszenie nr 2022-29690-133767

 

Termin składania ofert

2022-11-16

Data opublikowania ogłoszenia

2022-11-07

Planowany termin podpisania umowy

2022-11-07

Szczegółowe informacje

 

Osoba do kontaktu

Karolina Kiełbasa

tel.: 22 4635374

e-mail: k.kielbasa@csim.pl

Informujemy, iż postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę firmy Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o.

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content