Nasza misja

Wykorzystując swoje doświadczenie oraz potencjał specjalistycznego podmiotu leczniczego, jakim jest Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, pragniemy czynnie uczestniczyć w rozwoju medycyny i tym samym podnoszeniu standardów leczenia. Możliwe jest to dzięki szansie poprawy zdrowia pacjentów biorących udział w poszczególnych badaniach, a w konsekwencji także i całej populacji zmagającej się z daną chorobą.