CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży

27 kwietnia 2017 by administartor
SPPS-28-2min-800x340.jpg

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej:
„CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”

Konferencja adresowana jest do logopedów, surdologopedów, lekarzy, pedagogów, surdopedagogów oraz nauczycieli.

termin: 3 czerwca 2017 r. (sobota), godziny: 09.00-16.00.
miejsce:  Sala Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (w gmachu Urzędu Wojewódzkiego).
Konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Rosnąca liczba osób z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych – dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych – wymaga poszerzenia wiedzy specjalistycznej dotyczącej uwarunkowań powstawania nieprawidłowości i rzetelnych informacji na temat diagnozy oraz terapii CAPD. W środowisku specjalistów, w tym nauczycieli, pedagogów, logopedów a także lekarzy i diagnostów, istnieje potrzeba wymiany poglądów na temat dotychczasowych i najnowszych tendencji w procesie diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego.
Konferencja będzie okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań oraz zgłębienia tajników testów wykonywanych podczas diagnozy CAPD. Otworzy również przed uczestnikami możliwość poznania i wypróbowania specjalistycznych sposobów prowadzenia terapii, także przy użyciu polimodalnej stymulacji słuchowej. Jesteśmy przekonani, że planowana dyskusja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, terapii oraz profilaktyki w zakresie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, co zapewni wyrównanie szans dzieci i młodzieży z CAPD w środowisku rówieśniczym.

Podczas konferencji wykłady wygłoszą m.in:

  • dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach,
  • dr n. med. Irena Urban, kierownik Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach,
  • mgr Natalia Czajka, pedagog specjalny, terapeuta, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach.

 

Podczas konferencji zaplanowano również specjalistyczne warsztaty:

  • Część diagnostyczna – testy behawioralne i elektrofizjologiczne.
  • Programowanie terapii logopedycznej – aspekt praktyczny.
  • Praca z uczniem z CAPD w szkole i w poradni – jak opracować i wdrażać zalecenia.

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach do 29 maja 2017 r.

Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres KonferencjaCAPD@csim.pl (o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA).

Formularz można pobrać klikając w poniższy link: Formularz_zgłoszeniowy_Konferencja_CAPD

 

Do 29 maja 2017 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji, uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł (opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział w przerwach kawowych. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto: Bank Zachodni WBK 27 1500 1777 1217 7009 9138 0000

Z dopiskiem: Konferencja CAPD (imię i nazwisko uczestnika)
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności.
Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na ww. konto (co oznacza, że oczekując na
otrzymanie faktury na instytucję, opłata powinna być przesłana z jej konta).

Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content