Ewa_Jarzyna-1-1200x1200.png
03/kwiecień/2019

mgr

EWA JARZYNA

FILIA

POMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja

neurologopedia, pedagog terapeuta

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówienia
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
  • zajęcia sensoplastyki

Wykształcenie:

 • Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Niemodlinie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu – magister pedagogiki
 • Uniwersytet Opolski – Logopedia z Terapią Pedagogiczną
 • Uniwersytet Wrocławski – Neurologopedia – specjalizacja nr 2440602
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Doświadczenie zawodowe:

 • 2007-2012 – neurologopeda w Stowarzyszeniu dla Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim
 • 2012-2013- trener mnemotechnik
 • 2015-2018- w poradni NPP-P „Cliro” w Opolu
 • 2015-2017 – w placówce „Neuroreha” w Opolu 
 • 2017-2018 – terapeuta na turnusach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzm
 • 1999-2020 – w placówkach szkolnych i przedszkolnych w Opolu
 • 2017-2021- na oddziale ZOL 116 Szpitala Wojskowego w Opolu
 • 2019-2021 – współpraca z kliniką „Ortodoncja” w Opolu
 • 2019-2021 – współpraca z fizjoterapeutą – „Centrum Terapii Bólu” 
 • 2020-2021 – neurologopeda MEDINCUS Opole

profile.jpg
03/kwiecień/2019

mgr

EDYTA STAŃCZYK

FILIA

POMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja

logopedia, surdologopedia, terapia głosu, dogoterapia, provider treningu Słuchowego Johansena IAS i treningu SPPS metodą Skarżyńskiego

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza surdologopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówienia
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
  • zajęcia sensoplastyki
 • dogoterapia – forma wspierająca terapię logopedyczną/surdologopedyczną
 • profilaktyka logopedyczna – program autorski ,,Warsztaty radiowe dla dzieci – Newsroom Kids”
 • ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
 • ćwiczenia motoryki małej
 • zabawy ogólnorozwojowe
 • testy w kierunku CAPD/PBZ
 • trening Słuchowy Johansena IAS
 • logopedia medialna i artystyczna – higiena i emisja głosu, zajęcia dla osób pracujących głosem

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Filologicznego (Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) oraz
 • Podyplomowe Studium Logopedycznego
 • Podyplomowe Studium Surdologopedycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 – obecnie, współpraca z Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus
 • 2010 – obecnie, prywatna praktyka, praca z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Logopedyczne – PTL

Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content