II Rosyjski Kongres Implantów Słuchowych, 2-4 października, 2012, Sankt-Petersburg, Rosja

W dniach 2-4 października w Sankt Petersburgu odbył się II Rosyjski Kongres Implantów Słuchowych. W kongresie wzięli udział nie tylko specjaliści z Rosji, ale również z różnych krajów świata.

Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” reprezentowali: dr n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, który wystąpił z wykładem „10 lat doświadczenia w implantacji pacjentów z częściową głuchotą”, dr. Oksana Iznar-Bogdanova, która przedstawiła kwestie, dotyczące Czarnomorskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” oraz mgr Irina Pierzyńska, prezentująca wykład pt.: „Telemedycyna w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów z całkowitą i częściową głuchotą”. Reprezentantami Światowego Centrum Słuchu byli: mgr inż. Adam Walkowiak i mgr Agnieszka Pankowska, którzy również brali czynny udział w kongresie, wygłaszając prace pt.: „Badania obiektywne – zespolony potencjał czynnościowy nerwu słuchowego i elektrycznie wywołany odruch mięśnia strzemiączkowego w doborze parametrów stymulacji przez implant” i „Rehabilitacja pacjentów z częściowa głuchotą”. Dr Piotr H. Skarżyński uczestniczył także w pracach okrągłego stołu pt.: „Chirurgiczne aspekty implantacji słuchowej” oraz brał czynny udział w konferencji prasowej z udziałem polityków, dziennikarzy i rodzin osób implantowanych.