Kontakt i rejestracja

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „MEDINCUS”
ul. Nasypowa 18, 40-551 Katowice
tel + 48 32 256 44 01
e-mail: rejestracja.katowice@csim.pl
www.katowice.csim.pl

Rejestracja

Zapisy na wizytę przyjmowane są telefonicznie, pocztą, za pomocą poczty elektronicznej oraz osobiście w Rejestracji. Rejestracja na wizytę możliwa jest także za pomocą specjalnego formularza on-line dostępnego poniżej. Prosimy o dokładne wypełnienie wymaganych pól, ułatwi to Państwa rejestrację.

Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą aktualnego dowodu ubezpieczenia, a w przypadku korzystania z wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – ponadto skierowania do poradni.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – od 1 stycznia 2015 roku, Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, w przeciwnym razie zostanie z tej listy skreślony.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek: 8.00-18.00
środa: 8.00-18.00
czwartek: 08.00-18.00
piątek: 8.00-18.00
sobota: nieczynne

Poniżej znajdą Państwo wzory formularzy które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., a dotyczą:

Załącznik nr 1_wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej dla pacjentów Załącznik nr 2_wzór upoważnienie do otrzymania dokumentacji medycznej

Rejestracja on-line (Wizyta prywatna) Rejestracja on-line (Wizyta NFZ)