Jak to działa?

jtd-top

 

 

PBZ składa się z kilku głównych modułów:

 

Audiogramaudiogram

Test ten pozwala przeprowadzić badanie audiometryczne sprawdzające słuch pacjenta dla przewodnictwa powietrznego w zakresie częstotliwości od 250 do 8000 Hz, dla ubytków nie przekraczających 80 dB HL.

 

 

 

DDTddt

Test ten bada tzw. centralne zaburzenia słyszenia. W jego trakcie prezentowane są (równocześnie) do prawego i lewego ucha po dwie liczby. Zadaniem osoby badanej jest powtórzenie liczb z jednego lub obojga uszu.

 

 

 

GDTgdt

Badanie to polega na prezentowaniu przerw o zmiennej długości. Osoba badana ma nacisnąć przycisk za każdym razem gdy usłyszy przerwę. Test przerwy w szumie pozwala sprawdzić rozdzielczość czasową układu słuchowego.

 

 

 

Test tonalnytestTonalny

Funkcja ta umożliwia wykonanie szybkiego badania przesiewowego słuchu dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz. Dodatkową zaletą badania jest wbudowany algorytm oceniający czy osoba badana zgaduje, czy udziela prawdziwych odpowiedzi.

 

 

Test słownytestSlowny

Widzę (Ocena widzenia barwnego, Test widzenia stereoskopowego, Test różnicowania kontrastu).
Dostępne testy widzenia pozwalają sprawdzić różnicowanie kontrastu oraz widzenie barwne. Test przystosowany jest dla pacjentów w różnym wieku, aby ułatwić im badanie.

Mówię

Test przesiewowy mowy pozwala na sprawdzenie wybranych funkcji narządu mowy, takich jak poprawność gramatyczna, znajomość słownictwa itp. Test jest zróżnicowany pod względem wiekowym (osobne zestawy dla dzieci starszych i młodszych).

 

Klinika Rehabilitacji

  • Test 6 dźwięków mowy – w tym teście badany ma za zadanie wskazać obrazek przypisany do podanego dźwięku.
  • Słuchające drzewo – Zadaniem dziecka jest różnicowanie prezentowanych dźwięków na podstawie ich długości, wysokości czy natężenia. Obrazowo badanie przedstawione jest jako drzewo, którego kolejne gałęzie stanowią odrębne części testu. Poszczególne gałęzie pokrywają się liśćmi w sytuacji, gdy badany udzielił poprawnych odpowiedzi.
  • Sytuacje dźwiękowe – Badane dziecko ma do wyboru różne sytuacje dźwiękowe zlokalizowane na interaktywnej mapce. Po wybraniu lokalizacji, wyświetlone zostaną obrazki, na które można swobodnie klikać i słuchać efektów dźwiękowych.
  • Onomatopeje – Badanie ma na celu sprawdzenie czy pacjent zauważa różnice w prezentowanych dźwiękach z życia codziennego. Zadaniem dziecka jest udzielenie odpowiedzi czy prezentowane dźwięki były takie same, czy różne.
  • Historyjki dźwiękowe – W tym ćwiczeniu zadaniem dziecka jest wskazanie elementu (dźwięk lub obrazek) ilustrującego prezentowany właśnie fragment historyjki. Poszczególne fragmenty składają się na jedną wspólną historyjkę. Badanie można przeprowadzić w dwóch wersjach: dla dzieci młodszych oraz starszych.
  • Wiersze – wierszyki – Ćwiczenie może odbywać się w dwóch wersjach: dla dzieci młodszych lub starszych. Zadaniem dzieci młodszych jest wskazanie obrazka, odpowiedniego dla czytanej aktualnie części wierszyka. Dzieci starsze mają za zadanie wskazać przeczytany przez lektora wers wierszyka.
  • Testy percepcyjne mowy – Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniej ilustracji, która odpowiada czytanemu przez lektora tekstowi. Badanie podzielone jest na trzy główne części.
  • Historie obrazkowe – W tym badaniu zadaniem dziecka jest wskazanie ilustracji we właściwej kolejności. Podczas badania pacjent ma do wyboru szereg sytuacji obrazkowych, na których opierać się będzie późniejsza praca z nim.

jtd-bottom