Zalety PBZ

  • Możliwość szybkiego badania
  • Zastosowanie wielu testów przesiewowych (słuchu, wzroku i mowy) w jednym, mobilnym urządzeniu
  • Gromadzenie wyników badań oraz danych ankietowych w centralnej bazie danych
  • Moduł Kliniki Rehabilitacji
  • System centralny umożliwiający automatyczne uaktualnianie programów i testów
  • Innowacyjność Platformy Badań Zmysłów w skali międzynarodowej podkreślają nagrody i wyróżnienia zdobyte podczas międzynarodowych targów innowacyjności