Rejestracja wizyta NFZ – Ciechocinek














































Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
skierowanie do poradni