Oferta usług – Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Otolaryngologia

 • 146_mdiagnostyka i leczenie chorób otolaryngologicznych u dorosłych i dzieci,
 • endoskopia uszu, nosa, nosogardła i krtani,
 • kwalifikacja przedoperacyjna w chorobach uszu i krtani,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci i dorosłych,
 • opatrunki oraz monitorowanie uszu po zabiegach otochirurgicznych,
 • fizykoterapia w schorzeniach górnych dróg oddechowych.

 

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Audiologia i foniatria

147_mDiagnostyka narządu słuchu:

 • audiometria tonalna, impedancyjna i słowna,
 • badania w wolnym polu słuchowym,
 • emisja otoakustyczna,
 • przesiewowe badania słuchu u noworodków,
 • potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR, w tym ABR nocne wykonywane w Centrum lub w domu pacjenta),
 • diagnostyka szumów usznych,
 • videotoskopia,
 • mikrootoskopia.

 

 

Diagnostyka narządu mowy:

 • wideostroboskopia,
 • wideolaryngoskopia,
 • nasofaryngoskopia.

Logopedia

148_mPoradnia logopedyczna świadczy usługi w zakresie:

 • diagnozy i terapii wad i zaburzeń rozwoju mowy,
 • wczesnej stymulacji rozwoju mowy dziecka,
 • kompleksowej rehabilitacji osób po aparatowaniu słuchu oraz po wszczepieniu implantu słuchowego,
 • szkoleń w zakresie emisji głosu mówionego,
 • wykorzystania elementów terapii Integracji Sensorycznej,
 • rehabilitacji słuchu i mowy,
 • terapii dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu,
 • terapii dorosłych z afazją,
 • treningu słuchowego dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu.

Psychologia

149_m

1. Diagnoza zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności:

 • diagnoza zaburzeń rozwoju u dzieci niedosłyszących (zaburzeń rozwoju psychoruchowego, dysharmonii w rozwoju funkcji poznawczych, zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego),
 • diagnoza i terapia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • ocena wpływu czynników psychologicznych na powstanie, przebieg i/lub leczenie choroby somatycznej.

 

2. Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej osobom dorosłym oraz rodzinom tj.: konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, psychoterapia indywidualna.

Protetyka słuchu

 • 150_mprofesjonalny dobór i sprzedaż nowoczesnych aparatów słuchowych i generatorów szumu,
 • obiektywna weryfikacja dopasowania,
 • bezpłatna opieka akustyczna,
 • sprzedaż systemów wspomagających słyszenie,
 • sprzedaż baterii, akcesoriów i kosmetyków do aparatów słuchowych.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

 

 

Rehabilitacja

151_mzaburzeń głosu m.in.:

 • po operacjach krtani,
 • po operacjach w obrębie szyi i klatki piersiowej,
 • u osób zawodowo posługujących się głosem,
 • u dzieci i młodzieży (chrypki dziecięce, zaburzenia mutacji, przetrwały głos fistułowy).

 

 

 

 

Inhalacje

152_mWykonujemy specjalistyczne inhalacje górnych dróg oddechowych, szczególnie przydatne w schorzeniach trąbek słuchowych, wysiękowych zapaleniach uszu oraz zapaleniach zatok:

 • przy pomocy inhalatora typu AMSA (automatyczny inhalator nadciśnieniowy wytwarzający wibroaerosol),
 • przy pomocy inhalatora ultradźwiękowego z wibracją lub bez wibracji.

 

 

 

Indywidualna Stymulacja Słuchu IAS (trening słuchowy)

359_mPolecana dla dzieci, młodzieży i dorosłych z:

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nieprawidłową pisownią i problemami z czytaniem spowodowanymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • zaburzeniami uwagi słuchowej i koncentracji,
 • autyzmem,
 • niedosłuchem,
 • zaburzeniami słuchu i mowy po udarach,
 • nadwrażliwością słuchową,
 • szumami usznymi.

 

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz na teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.
Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 10 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 6-10 miesięcy.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem,
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.