Zespół – Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

lek. med. Grażyna Urbańska - Kierownik filii, specjalista foniatra, otolaryngolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizację I i II stopnia realizowała w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Klinice Audiologii i Foniatrii Akademii Medycznej w Poznaniu. Przez wiele lat starszy asystent w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Poradni Foniatrycznej w Przychodni Przyklinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Sekcji Foniatrycznej.

Oferta usług medycznych:

 • badanie endoskopowe uszu, nosa, nosogardła i krtani,
 • diagnostyka i leczenie ambulatoryjne chorób uszu, nosa, gardła i krtani oraz zaburzeń słuchu i głosu u dzieci i dorosłych,
 • rehabilitacja zaburzeń głosu,
 • kwalifikacja foniatryczna do zawodów wymagających dobrej jakości głosu,
 • kwalifikacja przedoperacyjna w chorobach uszu i krtani,
 • opatrunki oraz monitorowanie uszu po zabiegach otochirurgicznych,
 • korekcja emisji głosu,
 • fizykoterapia w schorzeniach górnych dróg oddechowych.

lek. med. Aleksandra Izabela Klein-Obrębska - otolaryngolog

dr n. med. Elżbieta Dębniak-Matyjas - otolaryngolog

lek. med. Zbigniew Aleksandrowski - otolaryngolog

dr n. med. Marta Szmuda - neurolog

dr n. med. Katarzyna Lewandowska - psycholog kliniczny

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; tytuł doktora uzyskała w 2009 roku na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2014 roku ukończyła specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pracę na stanowisku asystenta w Klinice Alergologii i Pneumonologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego jednego z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od roku 2007 roku interesuje się i kształci w obszarze psychoterapii; ukończyła dwuletnie całościowe szkolenie z psychoterapii atestowane przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, jest uprawniona do stosowania psychoterapii pod superwizją.

Oferta usług psychologicznych:

 • diagnoza zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym.

mgr Edyta Stańczyk - surdologopeda, terapeuta głosu, dogoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Filologicznego (Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego i Surdologopedycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziennikarz multimedialny (radio, Internet), terapeuta głosu, surdologopeda i dogoterapeuta. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Z Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy współpracuje od listopada 2013 r. Powadzi terapię min dzieci i dorosłych z implantami ślimakowymi, prowadzi warsztaty z higieny i emisji głosu. W terapii logopedycznej wykorzystuje warsztat radiowy i multimedialny, metodę werbo – tonalną, audytywno – werbalną oraz metody wspomagające – w tym dogoterapię, arteterapię oraz gry i zabawy z najmłodszymi.

Oferta usług logopedycznych:

 • profilaktyka, diagnoza, terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami głosu, słuchu, kompetencji językowych i komunikacyjnych,
 • logopedia medialna i artystyczna – higiena i emisja głosu,
 • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapia dzieci i dorosłych z rozszczepem podniebienia,
 • rehabilitacja osób z aparatem słuchowym lub/oraz wszczepionym implantem ślimakowym,
 • dogoterapia (zajęcia indywidualne) – forma wspierająca zaburzenia mowy i komunikacji.

Małgorzata Kowalska - technik medyczny

Technik medyczny ze specjalizacją elektroradiologia od 1996 roku, 13 lat przepracowała w specjalistycznej Poradni Audiologicznej w Akademii Medycznej (UCK) w Gdańsku. Od 2010 pracownik CSIM na stanowisku technika medycznego.
W 2010 roku otrzymała licencję ukończenia Studium Obiektywnych Badań Słuchu organizowanych przy IFPS w Warszawie.
W 2015 roku otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia pt. „Zastosowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS)”

Oferta usług:

 • audiometria tonalna, impedancyjna i słowna,
 • badania w wolnym polu słuchowym,
 • emisja otoakustyczna,
 • przesiewowe badania słuchu u noworodków,
 • potencjały wywołane z pnia mózgu – ABR progi, ABR latencje (neurodiagnostyka) oraz ABR nocne wykonywane w Centrum lub w domu pacjenta,
 • diagnostyka szumów usznych,
 • test trąbkowy
 • UCL.

mgr Agnieszka Hyczko - protetyk słuchu, surdopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogicznym. Absolwentka Studium Medycznego (Gdańsk). Ukończyła studium podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki i tyflopedagogiki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (2015).
Wykształcenie protetyka słuchu zdobyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 2000 roku i od tego czasu zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie w różnych ośrodkach protetycznych. W Centrum pracuje od 2009 roku na stanowisku protetyka słuchu.
W 2015 roku otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia pt. „Zastosowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS)”.

Oferta usług:

 • dobór i sprzedaż nowoczesnych aparatów słuchowych i generatorów szumu,
 • obiektywna weryfikacja dopasowania,
 • bezpłatna opieka akustyczna,
 • sprzedaż systemów wspomagających słyszenie,
 • sprzedaż baterii, akcesoriów i kosmetyków do aparatów słuchowych.

Izabela Sztukiert - rejestratorka medyczna

Absolwentka kierunku Nauki o Rodzinie (Szkoła Wyższa Ateneum) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (tytuł magistra pedagogiki szkoły). Ukończyła kurs mediacji rodzinnych. W 2015 roku otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia pt. „Zastosowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS)”.
W Centrum pracuje od 2009 roku na stanowisku rejestratorki medycznej.

Dagmara Szober - pielęgniarka, protetyczka, technik VNG

W 1990 r. ukończyła liceum medyczne w Wejherowie (pielęgniarka). Wykształcenie protetyka słuchu zdobyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 2001 roku i od tego czasu zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie w różnych ośrodkach protetycznych. W Centrum w Gdańsku pracuje od 2013 roku na stanowisku rejestratorki medycznej, technika medycznego oraz pielęgniarki.

Małgorzata Hallmann - pielęgniarka

Anna Gorczewska - neurologopeda

Wanda Walkusz - rejestratorka medyczna