Cennik – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja Profesorska
375
Konsultacja Kierowników Zespołów
245
Konsultacja Specjalistów
160
Konsultacja oceniająca procesy przetwarzania słuchowego
130
Badania
Cena (PLN)
Audiometria tonalna (AT)
65
Audiometria impedancyjna (AI)
35
Audiometria słowna (AS)
55
Pakiet AT i AI
75
ABR latencje
150
ABR progi
190
ABR nocne (500 Hz oraz trzask)
350
ABR rozszerzony nocny (500, 1000, 2000, 4000)
450
Centralne uszkodzenia słuchu
200
UCL (Uncomfortable Level)
25
DP
80
Charakterystyka szumów
40
MML
25
TDM
25
Otoemisja
45
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
20
Test sekwenkcji częstotliwości dźwięku (FPT)
35
Test sekwenkcji długości dźwięku (DPT)
35
Test rozdzielnousznego słyszenia (DDT)
35
Terapia wg metody SPPS-S
Cena (PLN)
Terapia SPPS-S (1 etap)
800
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych
95
Korekta ustawień aparatów słuchowych
95
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Zmiana opatrunku
30
Videostroboskopia
60
Wymaz
60
ABR progi - opłata za gotowość technika w przypadku niewykonania badania z powodu nie zaśnięcia lub braku współpracy pacjenta
35
Nocne ABR - opłata za gotowość technika w przypadku niewykonania badania z powodu nie zaśnięcia lub braku współpracy pacjenta
150
Inhalacje
215
Wkładka miękka/twarda dla dziecka
60
Wkładka miękka/twarda dla dorosłych
50
Wkładka przeciwwodna
180
Mikrowkładka
160
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95
Ostatnia aktualizacja dnia: Sierpień 1, 2019
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628