Kontakt i rejestracja – Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
Kajetany, ul. Mokra 7
05-830 Nadarzyn
Rejestracja: tel. / fax: +48 22463 53 22
email:rejestracja.kajetany@csim.pl
www.kajetany.csim.pl

Dojazd komunikacją miejską:
Dojazd komunikacją miejską z Warszawy do Kajetan zajmuje około 70 minut. Konieczne jest kilka przesiadek.

  • dojazd tramwajami nr 9, ze Śródmieścia do węzła komunikacyjnego P+R Krakowska (30 min.)
  • z P+R Krakowska autobusem linii podmiejskiej nr 703, do pierwszego przystanku za Centrum Mody w Nadarzynie (40 min.)
  • z P+R Krakowska autobusem linii podmiejskiej nr 711 do przystanku przy kościele w Nadarzynie (40 min.)

UWAGA: z uwagi na zmianę organizacji ruchu na trasie S8, która wynika z remontu, mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach.

Rejestracja- Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Zapisy na wizytę przyjmowane są telefonicznie, pocztą, za pomocą poczty elektronicznej oraz osobiście w Rejestracji. Rejestracja na wizytę możliwa jest także za pomocą specjalnego formularza on-line dostępnego poniżej. Prosimy o dokładne wypełnienie wymaganych pól, ułatwi to Państwa rejestrację.
Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą aktualnego dowodu ubezpieczenia, a w przypadku korzystania z wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – ponadto skierowania do poradni.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – od 1 stycznia 2015 roku,Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, w przeciwnym razie zostanie z tej listy skreślony.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.30-15.30
wtorek:8.30-15.30
środa:8.30-15.30
czwartek:8.30-15.30
piątek:8.30-15.30

Poniżej znajdą Państwo wzory formularzy które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., a dotyczą:

Załącznik nr 1_wzór wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dla pacjentów Załącznik nr 2_wzór upoważnienie do otrzymania_ dokumentacji medycznej Załącznik nr 3_wzór oświadczenie pacjenta do uzyskania informacji i dokumentacji jego_ dokumentacji medycznej

Rejestracja on-line (Wizyta prywatna) Rejestracja on-line (Wizyta NFZ)