Cennik – Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje
Cena (PLN)
Konsultacja lekarska audiologiczno - foniatryczna / laryngologiczna
150
Konsultacja psychologiczna (1 godz.)
95
Badanie psychologiczne (skala Wechslera/ skala Leitera) z wystawieniem opinii (1 godz. 45 min.)
130
Konsultacja logopedyczna (1 godz.)
95
Konsultacja fizjoterapeuty
80
Konsultacja pooperacyjna (dot. zabiegów wykonanych poza MEDINCUS)
100
Badania
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna progowa
50
AT - audiometria tonalna – badanie w wolnym polu słuchowym
50
AT - audiometria tonalna nadprogowa [SISI / ABLB (próba Fowlera)]
50
AI - audiometria impedancyjna
50
AI - audiometria impedancyjna - badanie nocne
125
AS - audiometria słowna
60
AS - audiometria słowna– badanie w wolnym polu słuchowym
60
ChS - charakterystyka szumu usznego
40
UCL poziom niekomfortowego słyszenia
30
DPOAE / TEOAE - otoemisja akustyczna
65
DPOAE /TEOAE - otoemisja akustyczna - badanie nocne
180
ABR - neurodiagnostyka (latencje)
160
ABR - neurodiagnostyka (latencje) - badanie nocne w placówce
380
ABR - oznaczenie progu słuchu (trzask+1 kHz)
210
ABR - oznaczenie progu słuchu rozszerzona (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz)
410
ABR - oznaczenie progu słuchu - badanie nocne w placówce (trzask +1kHz)
420
ABR - oznaczenie progu słuchu rozszerzone badanie nocne w placówce (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz)
620
ABR - oznaczenie progu słuchu (trzask +1kHz)- badanie nocne wyjazdowe (w przypadku wykonania oprócz ABR dodatkowych badań obiektywnych badań słuchu + 100 PLN)*
720
ABR - oznaczenie progu słuchu rozszerzone (0,5kHz+1kHz+2kHz+4kHz) - badanie nocne wyjazdowe (w przypadku wykonania oprócz ABR dodatkowych badań obiektywnych badań słuchu + 100 PLN)*
795
ABR (trzask+ton)
210
ASSR - słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego
250
ASSR - słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego - badanie nocne w placówce
410
ASSR - słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego badanie nocne wyjazdowe (w przypadku wykonania oprócz ASSR dodatkowych badań obiektywnych badań słuchu + 100 PLN)
695
Opłata manipulacyjna pobierana w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta (np. nie zaśnięcie dziecka)
125
Opłata za przejazd i gotowość technika do wykonania diagnostyki słuchu (w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta (np. nie zaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
180
Opłata za przejazd do pacjenta i gotowość technika do wykonania diagnostyki słuchu w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta (np. nie zaśnięcie dziecka lub brak współpracy pacjenta)
300
VNG/ENG - videonystagmografia, elektronystagmografia
180
VNG +AI
220
vHIT
80
cVEMP/oVEMP
120
Próby kaloryczne wg Fitzgeralda - Hallpike'a
95
Videostroboskopia
60
Badanie endoskopowe nosogardła lub/i krtani
60
Testy do diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu
Cena (PLN)
FPT (Frequency Pattern Test)
35
DPT (Duration Pattern Test)
35
DDT (Digital Dichotic Test)
35
GDT (Gap Detection Threshold)
35
P300- słuchowe potencjały korowe
210
Testy mowy utrudnionej [w szumie białym / kawiarnianym ("cocktail party"), CWT - mowa skompresowana, FWT - mowa filtrowana] cena za jedno badanie
40
Pakiety badań
Cena (PLN)
Pakiet słuchowy podstawowy [AT + AI]
85
Pakiet słuchowy rozszerzony [AT + AI + AS]
120
Pakiet szumowy podstawowy [AT + AI + DPOAE]
120
Pakiet szumowy pełny [AT + AI +DPOAE + Chs + UCL + ABR latencje]
350
Obiektywna diagnostyka słuchu [AI+ OAE]
95
Obiektywna diagnostyka słuchu [AI+ OAE+ ABR próg słuchu]
280
Obiektywna diagnostyka słuchu [AI+ OAE + ABR próg słuchu] - badanie nocne
490
W celu umówienia terminu badania oraz szczegółowych informacji prosimy o kontakt z rejestracją: Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS ul. Nasypowa 18 40-551 Katowice tel. + 48 32 256 44 01 e-mail: rejestracja.katowice@csim.pl www.katowice.csim.pl Lub technikiem wykonującym badanie: Iwona Rowińska e-mail: i.rowinska@csim.pl tel. +48 694202576
0
Inne
Cena (PLN)
Zdalne programowanie procesora mowy implantu ślimakowego (telefitting)
150
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani
40
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani z antybiogramem
80
Oczyszczenie uszu z woszczku
65
Oczyszczenie uszu + opatrunek uszny
65
Wkładka miękka/twarda dla dziecka  
60
Wkładka miękka/twarda dla dorosłych
50
Wkładka przeciwwodna/przeciwhałasowa
180
Mikrowkładka
160
Terapia Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS)
Cena (PLN)
Badanie wstępne
195
Pojedyncza seria
700
Całość terapii
2100
Terapia Tomatisa
Cena (PLN)
Badanie wstępne
130
Pojedyncza sesja
800
Całość terapii (płatna jednorazowo)
2200
Trening Słuchowy Johansena IAS
Cena (PLN)
Badanie pełne
300
Badanie uproszczone
200
Przygotowanie indywidualnego programu
200
Diagnoza międzyetapowa
200
Protetyk słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych
0
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM "Medincus" (wizyta jest objęta siedmiodniową "gwarancją jakości" - w ramach jej możliwa jest w tym okresie dodatkowa regulacja aparatu słuchowego)
70
Konsultacja audioprotetyczna z dojazdem do pacjenta
160
Zabiegi fizjoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacje nadciśnieniowe AMSA / inhalacje pneumatyczne - jednorazowe
27
Inhalacje nadciśnieniowe AMSA / inhalacje pneumatyczne - wielokrotne (10x)
195
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Zaświadczenie różnego typu (lekarskie, o uczęszczaniu na zajęcia, dojazdach, do Urzędu Skarbowego itp.)
35
Cennik obowiązuje od: Marzec 20, 2018
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628