Rejestracja wizyta NFZ – Katowice


Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
skierowanie do poradni