Oferta usług – Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Otorynolaryngologia

54_mDiagnozujemy i leczymy schorzenia uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci oraz osób dorosłych. Posiadamy m. in. możliwość diagnostyki mikro- , video- i endoskopowej uszu, nosa, nosogardła, gardła i krtani (zarówno za pomocą optyk sztywnych, jak i giętkich) oraz badania videostroboskopowego krtani. Dostępne jest także wykonanie u nas pełnej diagnostyki narządu słuchu [włącznie z badaniami obiektywnymi słuchu, pozwalającymi m. in. na określenie progu słuchu u osób niewspółpracujących (niemowlęta, małe dzieci, osoby upośledzone umysłowo itp.)].

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Audiologia i foniatria

55_mDiagnozujemy i leczymy choroby uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi. Ponadto zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani (zapalnych oraz niezapalnych) oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie). Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zarówno dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku podeszłego włącznie.
Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Badanie ABR w domu pacjenta

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wzbogaciło swoją ofertę o badań ABR wykonywanych w domu pacjenta. Domowe warunki badania zapewnia ją pacjentowi komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wykonywanie badań w porze nocnej sprzyja pomyślnemu ich przeprowadzaniu u pacjentów z trudnościami w zasypianiu w obcym miejscu (zarówno zdrowych, jak i np. z autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną).
Oferta jest również adresowana do pacjentów niepełnosprawnych ruchowo, mających problem z dotarciem na badanie do placówki medycznej.
U niemowląt i małych dzieci zaleca się je zwłaszcza, gdy wynik przesiewowego badania słuchu jest nieprawidłowy.

Badanie ABR, czyli badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu daje obiektywne informacje o funkcji drogi słuchowej do poziomu pnia mózgu, a także pozwala na określenie progu słyszenia, zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.
Badanie jest nieinwazyjne, nie wymaga współpracy pacjenta. Wykonywane jest za pomocą systemu Vivosonic, przez wysoko wykwalifikowany personel i w przypadku potwierdzenia niedosłuchu umożliwia określenie miejsca uszkodzenia w drodze słuchowej.
Czas trwania: około 1 godziny (w śnie/ bezruchu trwa krócej).

Oprócz badania ABR możliwe jest także wykonanie innej wymaganej diagnostyki narządu słuch np. emisji otoakustycznych (DP,TE) lub audiometrii impedancyjnej.

Przygotowanie do badania ABR
Przed badaniem w miejscach na głowie, gdzie później zostaną przyklejone elektrody, specjalnym gazikiem przeciera się skórę. Do ucha wprowadzane są słuchawki, przez które podawane są dźwięki. Elektrody przyklejone do skóry połączone są z systemem komputerowym, umożliwiającym rejestrację potencjałów słuchowych. Reakcja na dźwięki zostaje zapisana, dając tym samym ocenę czułości słuchu.
Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, w bezruchu, w trakcie badania pacjent powinien być wyciszony i odprężony.
U dzieci przedszkolnych lub starszych można podjąć próbę wykonania ABR w trakcie czuwania, aczkolwiek jeśli dziecko jest niespokojne i porusza się, generuje wówczas artefakty mięśniowe, zaburzające zapis, co istotnie może wydłużyć czas badania.

W przypadku niemowląt i małych dzieci pomiary wykonuje się podczas snu fizjologicznego, kluczowa jest więc rola rodziców w prawidłowym przygotowaniu dziecka do badania.

Do badania ABR najlepiej:

 1. Uwzględnić godziny, w których dziecko rzeczywiście zasypia w ciągu dnia / w nocy.
 2. Położyć dziecko późno spać w dniu poprzedzającym badanie.
 3. W dniu badania obudzić dziecko wcześnie i nie pozwolić mu zasnąć przed badaniem.
 4. Dziecko tuż przed badaniem powinno zostać nakarmione i przebrane.

 

Umów się
W celu umówienia terminu badania oraz szczegółowych informacji prosimy o kontakt z rejestracją:
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Nasypowa 18
40-551 Katowice
tel. + 48 32 256 44 01
e-mail: rejestracja.katowice@csim.pl
www.katowice.csim.pl

lub technikiem wykonującym badanie:
Iwona Rowińska
e-mail: i.rowinska@csim.pl
tel. +48 505 829 650

Logopedia

56_mPrzeprowadzamy diagnozę oraz terapię logopedyczną:

 • u dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu,
 • u noworodków po badaniach przesiewowych z wynikiem negatywnym,
 • u osób dorosłych ze stwierdzonym niedosłuchem,
 • rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych zaaparatowanych oraz po wszczepieniu implantów słuchowych,
 • terapię niepłynności mowy (w tym jąkania – z wykorzystaniem cyfrowego korektora mowy),
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych,
 • nauka głosu i mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani,
 • nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie logopedii.

Psychologia

57_mDiagnozujemy (u dzieci) poziom umysłowy, sprawność analizatorów, osobowość, sferę emocjonalno – motoryczną. Udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym (także ich rodzinom) korzystającym z implantów ślimakowych, aparatów słuchowych, osobom z szumami usznymi. Diagnozujemy i rehabilitujemy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (Test Obserwacji Klinicznej oraz Testy Południowokalifornijskie), mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy) i głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko) oraz centralnym zaburzeniem słuchu, nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami zachowania, koncentracji, uwagi (w tym uwagi słuchowej) , hyperaktywnością, specyficznymi trudnościami szkolnymi, dysleksją, wspomagamy walkę ze stresem. Prowadzimy terapię psychomotoryczną. Zajmujemy się terapią psychogennych zaburzeń słuchu i mowy. Udzielamy porad z zakresu orientacji i aktywizacji zawodowej osób z niedosłuchem. Wykonujemy badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy – Platformą Badań Zmysłów. Określamy profil lateralizacji – w tym słuchowej oraz prowadzimy terapię ich zaburzeń. Bierzemy udział w dopasowaniu systemu implantu ślimakowego – telerehabilitacja.

Protetyka słuchu

58_mOferujemy sprzedaż aparatów słuchowych renomowanych producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo także:systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego, baterie do aparatów słuchowych oraz akcesoria do aparatów słuchowych. Naszym celem jest zapewnienie osobom mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta. Nasi protetycy oferują Państwu rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych.
Ponadto, w swojej ofercie posiadamy możliwość dopasowania aparatów słuchowych w domu pacjenta. Posiadamy także umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rehabilitacja

59_mSkierowana dla pacjentów oferta rehabilitacji to:

 • rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i słuchu,
 • rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych zaaparatowanych,
 • rehabilitacja oraz kompleksowa opieka nad pacjentami po wszczepieniu implantu słuchowego [lekarska, logopedyczna, psychologiczna, zdalne programowanie procesorów mowy systemów implantów ślimakowych (telefitting)],
 • rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu centralnego z wykorzystaniem terapii: Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS), Tomatisa oraz Johansena IAS,
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych,
 • nauka głosu i mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani.

Inhalacje

60_mWykonujemy specjalistyczne inhalacje górnych dróg oddechowych, szczególnie przydatne w schorzeniach trąbek słuchowych, wysiękowych zapaleniach uszu, procesów zrostowych uszu środkowych oraz zapaleniach górnych dróg oddechowych. Inhalacje wykonywane są:

 • przy pomocy inhalatora typu AMSA (automatyczny inhalator nadciśnieniowy wytwarzający wibroaerosol),
 • przy pomocy inhalatora pneumatycznego.

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S)

390_mSPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego, to nowa, łatwodostępna metoda wsparcia dla pacjentów, mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

SPPS-S prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego doprowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jest małe, poręczne, a przez to wygodne w użyciu. Istotnym elementem, świadczącym o jego innowacyjności jest dołączany terminal multimedialny, który poszerza trening o ćwiczenia angażujące wiele zmysłów człowieka.
Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnychpłaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch,wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

SPPS przeznaczony jest osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.

SPPS-S dla osiągnięcia zamierzonych efektów terapeutycznych, nie wymaga współdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami,zlokalizowanymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach.
Przekłada to się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania urządzeń terapeutycznych oraz większą dostępność treningu.

Metoda Tomatisa

 • 61_mMetoda Tomatisa

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, szybkości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych oraz poprawa jakości zachowań społecznych. W dużym skrócie można powiedzieć, że Terapia Tomatisa polega na gimnastyce mięśni ucha. Słuchanie dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, pobudza do działania mięśnie ucha środkowego. Specjalnie dobrana muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie słuchane są przez słuchawki, a dźwięk dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Ponadto terapia wspomaga naukę języków obcych (niezależnie od wieku) oraz może być stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem. Polecana jest także kobietom w końcowych miesiącach ciąży, z uwagi na łatwiejszy poród oraz stymulację płodu.

 

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • małymi dziećmi ( od 2 r. ż),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z autyzmem.

Diagnostyka narządu równowagi

62_mPosiadamy nowoczesny system VNG /ENG (videonystagmografia lub opcjonalnie możliwe wykonywanie elektronystagmografii). Posiadanie przez nas dwóch rodzajów kalorymetrów (powietrznego i wodnego) pozwala na przeprowadzanie diagnostyki układu równowagi i prób kalorycznych także u osób ze schorzeniami uszu środkowych .

 

 • VNG – videonystagmografia
 • ENG – elektronystagmografia
 • vHIT – video Head Impulse Test (test pchnięcia głową)
 • cVEMP – szyjne miogenne przedsionkowe potencjały wywołane
 • oVEMP oczne miogenne przedsionkowe potencjały wywołane

Fizjoterapia

245_mZajmujemy się fizjoterapią w zakresie schorzeń otolaryngologicznych, m.in. choroby krtani, porażenie nerwu trójdzielnego, porażenie nerwu twarzowego, nerwobóle, zapalenie ucha środkowego, zapalenia zatok.
Ponad to, wychodząc naprzeciw współczesnej fizjoterapii i potrzebom pacjentów, rozszerzyliśmy działalność terapeutyczną orehabilitację innych schorzeń, za pomocą elektroterapii, magnetoterapii, masażu oraz kinesiotapingu, w tymmasaż klasyczny, izometryczny, relaksacyjny, bańką chińską oraz drenaż limfatyczny.

 

 

Elektroterapia

 • jonoforeza, stosowana często w otolaryngologii – ma na celu wprowadzenie odpowiedniego leku za pomocą sił pola elektrycznego
 • prądy TENS – działające głównie przeciwbólowo
 • prądy interferencyjne – mające m. in. działanie przeciwbólowe, pobudzające mięśnie do skurczu, usprawniające procesy odżywcze i przemiany materii w tkankach
 • prądy Kotza – doskonałe w stymulacji mięśni porażonych
 • prądy diadynamiczne – działające przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie

 

Magnetoterapia
w naszej placówce wykorzystujemy pole magnetyczne emitowane przez diatermię krótkofalową. Tego rodzaju zabiegi stosować można w wielu jednostkach chorobowych. Mają działanie pobudzające regenerację tkanek, poprawiające krążenie oraz odżywienie tkanek.

 

Masaż klasyczny
zabieg manualny wykonywany ręcznie przez terapeutę, z użyciem oliwki. Powoduje poprawę trofiki tkanek, ogólne rozluźnienie organizmu. W zależności od potrzeb wykonujemy jeszcze masaż izometryczny, relaksacyjny, bańką chińską oraz drenaż limfatyczny, który daje dobre rezultaty przy obrzękach limfatycznych.

 

Kinesiotaping
zastosowanie specjalistycznych plastrów, których struktura i rozciągliwość są zbliżone do skóry. Można je stosować prawie w każdym przypadku, zaczynając od problemów neurologicznych – jak opadająca stopa lub ręka, po wady postawy oraz urazy sportowe.