Zespół – Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

dr n. med. Irena Urban - Kierownik filii, otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Specjalizację I stopnia z zakresu otolaryngologii realizowała w Szpitalu MSWiA w Katowicach. W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych za dysertację pt. „Otoemisja akustyczna w znieczuleniu ogólnym i krążeniu pozaustrojowym u dzieci”. Specjalizację II stopnia z zakresu audiologii realizowaną w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Oddziale Klinicznym Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu uzyskała w 2002 roku. Specjalizację z zakresu audiologii i foniatrii realizowaną w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu sfinalizowała w 2012 roku. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych kursach, konferencjach oraz zjazdach medycznych.
Oferta usług medycznych:

 • Diagnostyka i leczenie ambulatoryjne schorzeń otolaryngologicznych u dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu.
 • Diagnostyka audiologiczna (w tym za pomocą obiektywnych metod elektrofizjologicznych)
 • Diagnostyka i leczenie szumów usznych
 • Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (VNG/ENG, vHIT, VEMP).
 • Kinezyterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
 • Diagnostyka oraz leczenie zaburzeń głosu i mowy u dzieci oraz dorosłych.
 • Ocena videootoskopowa i mikrootoskopowa, badania endoskopowe nosogardła, gardła, krtani
 • Diagnostyka opóźnionego rozwoju mowy.
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego.
 • Kwalifikacja przedoperacyjna w schorzeniach uszu, nosa, zatok obocznych nosa, gardła, krtani, zmian na szyi.
 • Diagnostyka i kwalifikacja do protezowania słuchu
 • Kwalifikacja do diagnostyki w kierunku operacji wszczepienia implantów słuchowych.
 • Badania wstępne i okresowe osób narażonych na hałas, pracujących na wysokości oraz zawodowo posługujących się głosem
 • Fizykoterapia w schorzeniach górnych dróg oddechowych.

dr n. med. Dorota Piekaj - Stefańska - otolaryngolog, specjalista foniatra

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Specjalizację pierwszego stopnia z zakresu otolaryngologii realizowała w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu (obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary). Specjalizację drugiego stopnia z foniatrii realizowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie. Przewód doktorski: „Odległe wyniki badania narządu głosu u chorych z porażeniem nerwów krtaniowych wstecznych po operacji tarczycy” zakończyła i obroniła na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2009. Od 2008 roku pracuje w Śląskim Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach. Równolegle realizuje pracę dydaktyczną w zakresie szkolenia i emisji głosu oraz zagadnień foniatrii na uczelniach pedagogicznych i logopedycznych Śląska. W praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją głosu, mowy i słuchu u osób dorosłych oraz dzieci, a także rehabilitacją głosu u pacjentów po usunięciu krtani.
Nieprzerwanie od 1998 roku do nadal jest wiceprezesem Śląskiego Stowarzyszenia Osób Bez Krtani.

Oferta usług medycznych:

 • diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy u dorosłych oraz dzieci
 • badanie wstępne i okresowe u osób zawodowo posługujących się głosem
 • badanie głosu dla kandydatów na kierunki wokalne
 • zajęcia z emisji głosu dla nauczycieli, aktorów i śpiewaków
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych
 • nauka mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani
 • badanie stroboskopowe krtani u dzieci i dorosłych
 • kwalifikacja przedoperacyjna w chorobach krtani

dr n. med. Agnieszka Widziszowska - specjalista otorynolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.Specjalizację z otorynolaryngologii realizowała w Oddziale Klinicznym Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Specjalizację z audiologii i foniatrii realizowaną w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie uzyskała w 2012 roku. Stopień doktora nauk medycznych za rozprawę z zakresu audiologii „Ocena funkcji narządu słuchu u noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym i następowymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym” uzyskała w 2006 roku. Autor i współautor 15 publikacji medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego.
Oferta usług medycznych:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci i dorosłych
 • badania endoskopowe nosogardła (w tym ocena migdałka gardłowego), gardła i krtani u dzieci i dorosłych
 • ocena videootoskopowa i mikrootoskopowa w schorzeniach ucha środkowego
 • diagnostyka zaburzeń słuchu u dzieci i dorosłych
 • badania przesiewowe słuchu u noworodków i niemowląt
 • badania wstępne i okresowe nauczycieli oraz osób narażonych na hałas
 • diagnostyka i leczenie szumów usznych u dzieci i dorosłych
 • diagnostyka i kwalifikacja do protezowania słuchu
 • fizykoterapia w schorzeniach górnych dróg oddechowych

dr n. med. Małgorzata Witkowska - specjalista otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

Katarzyna Buczek - lekarz

mgr Iwona Biskup - psycholog

dr n. hum. Natalia Moćko - logopeda, surdologopeda, neurologopeda

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka studiów na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu: logopedii, neurologopedii i surdologopedii. Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach doskonalących: zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w charakterze prelegenta i uczestnika. Autorka artykułów o tematyce logopedycznej oraz językoznawczej.

Oferta usług medycznych:

 • Terapia surdologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu (korzystających z aparatów bądź implantów słuchowych) i wyższych funkcji słuchowych (CAPD);
 • Terapia dzieci z zaburzonym rozwojem mowy (ORM, alalia, afazja, autyzm);
 • Terapia osób posiadających zaburzenia płynności mowy;
 • Terapia dzieci z niezakończonym rozwojem mowy, terapia wad wymowy;
 • Terapia dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania oraz dzieci zagrożonych dysleksją;
 • Badania przesiewowe słuchu i mowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym;
 • Terapia z wykorzystaniem Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS).

mgr Elżbieta Kwietniowska-Strozik - logopeda, surdopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki oraz podyplomowych studiów w zakresie logopedii, surdopedagogiki oraz przygotowania do kształcenia zintegrowanego. Dodatkowo ukończyła kursy: „Programy aktywności: świadomość ciała, dotyk i komunikacja” -M.C.Knillów, „Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii małych dzieci z wadą słuchu” – G.Dyer i S.Craps (Belgia), „Metoda dobrego startu” – M.Bogdanowicz, „Mówić pięknie? – Ależ tak! Emisja głosu i wymowa” – PTL, „Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna za pomocą metody Tomatisa”, I poziom pedagogiczny – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, kurs języka migowego – PZG o/śląski. Brała udział licznych zjazdach naukowych – m. in. w zjeździe szkoleniowo-naukowym logopedów przy PTL oraz w konferencjach: „Moje życie w świecie słyszących” SON oraz „Psychologiczna analiza patomechanizmu i terapii jąkania” PZL. Realizowała program profilaktyczny dla dzieci „Hej zabawo” przez Stowarzyszenie Zdrowy Rozwój.
Oferta usług medycznych:

 • Diagnoza dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych z powodu różnych przyczyn
 • Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu
 • Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym i/lub zaburzonym rozwojem mowy
 • Terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych

mgr Magdalena Ławecka - logopeda, neurologopeda, surdologopeda

Absolwentka dwustopniowych studiów na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowych studiów w zakresie logopedii, surdologopedii oraz neurologopedii na
Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Członek zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Oferta usług medycznych:

 • Badania przesiewowe słuchu i mowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym;
 • Terapia surdologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu (użytkowników aparatów bądź implantów słuchowych);
 • Opieka nad pacjentami z implantami ślimakowymi podczas zdalnego programowania procesora mowy;
 • Diagnostyka i rehabilitacja ośrodkowych zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży (CAPD);
 • Diagnoza i prowadzenie treningów metodą Tomatisa oraz SPPSa;
 • Terapia neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy;
 • Terapia dzieci z zaburzonym rozwojem mowy;
 • Terapia wad wymowy;
 • Nauka czytania.

tech. Iwona Rowińska - technik medyczny, protetyk słuchu

lic. Anna Polewka - protetyk słuchu

tech. Agnieszka Pucka - protetyk słuchu

lic. Wioletta Szklorz - protetyk słuchu

lic. Bogusława Winiarska - pielęgniarka

mgr Magdalena Herdzina - fizjoterapeuta

mgr Luiza Swatek - pracownik administracyjny

Karolina Kocela - koordynator pracy filii

Weronika Jajko - pracownik rejestracji

Monika Ryszka - pracownik rejestracji

Ewelina Bujakowska - pracownik rejestracji