Rejestracja wizyta NFZ – Kraków


Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
skierowanie do poradni