Zespół – Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

lek. Bogusław Barański - kierownik filii, specjalista audiologii i foniatrii, specjalista otolaryngolog

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizację otolaryngologii I i II stopnia odbywał w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera. Specjalizację z audiologii i foniatrii uzyskał w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w 2004 r Następnie przez wiele lat był pracownikiem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Audiologiczno-Foniatrycznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i konferencjach medycznych.

lek. med. Klaudia Katolik - specjalista audiolog

mgr Miłosława Ślęczkowska-Faryna - logopeda

mgr Halina Węgrzynowicz-Nowak - logopeda, terapeuta głosu

mgr Anna Staniszewska - psycholog, neurologopeda

Magdalena Larendowicz - protetyk słuchu

Dorota Kobylińska - pielęgniarka, technik słuchu

Magdalena Olsza - rejestratorka medyczna, technik słuchu

Irena Tysowska-Warat - rejestratorka medyczna, pielęgniarka

Karolina Larendowicz - rejestratorka medyczna