Oferta usług – Warmińsko – Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Otolaryngologia

130_mW ramach świadczeń z zakresu otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania wideoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Audiologia i foniatria

131_mDiagnozujemy i leczymy choroby uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi. Ponadto zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani (zapalnych oraz niezapalnych) oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie). Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zarówno dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku podeszłego włącznie.

Logopedia

132_mW ramach świadczeń z zakresu logopedii i surdologopedii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne i terapeutyczne dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu i mowy. Prowadzimy terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym i/lub zaburzonym rozwojem mowy, a także terapię surdologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Korygujemy m.in. takie zaburzenia jak: zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia słuchu, opóźniony rozwój mowy, dyslalia, dysleksja, afazja i jąkanie.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie logopedii.

Protetyka słuchu

134_mOferujemy sprzedaż aparatów słuchowych renomowanych producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo także:systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego, baterie do aparatów słuchowych oraz akcesoria do aparatów słuchowych. Naszym celem jest zapewnienie osobom mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta. Nasi protetycy oferują Państwu rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych.

Rehabilitacja

135_mOferta rehabilitacji skierowana do pacjentów:

 • kompleksowa opieka nad pacjentami po wszczepieniu implantu słuchowego (lekarska,logopedyczna, zdalne ustawienia procesora mowy),
 • rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych
 • terapia niepłynności mowy i jąkania,
 • wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka,
 • terapia Tomatisa.

Metoda Tomatisa

136_mMetoda usprawniania czynnego słuchania. Pozwala na poprawę zaburzeń uwagi i lateralizacji słuchowej. Polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięk podawany jest drogą powietrzną i kostną. Program stymulacji obejmuje 3 dwutygodniowe sesje (dwie godziny dziennie, przez dwa kolejne tygodnie). Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób. W dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta, np. czytanie.
Zastosowanie metody:

 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • dysleksja,
 • trudności szkolne,
 • zaburzenia koncentracji,
 • autyzm.