Zespół – Warmińsko – Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

lek. med. Cezary Łuszcz - otolaryngolog, koordynator filii

 • diagnostyka i leczenie schorzeń otolaryngologicznych u dzieci i dorosłych, w szczególności z zaburzeniami słuchu;
 • diagnostyka opóźnionego rozwoju mowy;
 • diagnostyka i leczenie ambulatoryjne chorób uszu, gardła, nosa i krtani u dzieci i dorosłych;
 • kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych oraz opieką przed i pooperacyjna.

dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński - specjalista otorynolaryngolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych, w 2015 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2016 roku – specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii.

Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów, Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Członek Zarządu International Society for Telemedicine and eHealth (organizacji partnerskiej WHO) oraz Członek Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology.

Począwszy od 2005 roku bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych w specjalistycznych, krajowych i zagranicznych czasopismach.

Pełni również rolę instruktora podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach medycznych (krajowych i zagranicznych) z zakresu laryngologii, protetyki słuchu, audiologii, otorynolaryngologii, rynologii, otologii i otoneurologii.

Piotr Denisiuk - lekarz

mgr Olga Bednarska - pedagog, logopeda, surdologopeda, logopeda medialny

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego – wydziału Nauk Społecznych i Sztuki oraz podyplomowych studiów w zakresie logopedii, surdologopedii na UMSC w Lublinie i logopedii medialnej na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany terapeuta stymulacji audio – psycho – lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa. Bierze udział w badaniach przesiewowych słuchu i mowy u dzieci pierwszych klas szkół podstawowych w Olsztynie i okolicach (badania wykonywane są z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów). Zajmuje się również działalnością edukacyjną prowadząc zajęcia w ramach podyplomowych studiów dla logopedów.

Oferta usług:

 • diagnoza logopedyczna dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych,
 • rehabilitacja osób po protezowaniu słuchu oraz po wszczepieniu implantu ślimakowego,
 • terapia zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych,
 • terapia niepłynności mowy i jąkania,
 • wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka,
 • terapia metodą Tomatisa

tech. Aleksandra Strusewicz - technik medyczny, protetyk słuchu

Igor Burdalski - psycholog, logoterapeuta

Absolwent Psychologii oraz Retoryki stosowanej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Certyfikowany logoterapeuta (specjalizacja: noo-psychoterapia) i trener technik relaksacyjnych.

Oferta usług medycznych:

 • diagnoza inteligencji;
 • terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • techniki relaksacyjne: Trening autogenny Schultza i Progresywna relaksacja mięśni Jacobsona;
 • psychoedukacja i psychoprofilaktyka.

mgr Anna Winiecka - rejestratorka medyczna

mgr Paulina Neumann-Robak - rejestratorka medyczna

mgr Marta Wójtowicz - neurologopeda

mgr Bożena Tatar - surdopedagog

mgr Natalia Dąbrowska - psycholog

mgr Alicja Maziarek - psycholog

Jolanta Barbarska - pielęgniarka