Rejestracja wizyta NFZ – Opole


Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
skierowanie do poradni