Oferta usług – Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Otorynolaryngologia

161_mW ramach świadczeń z zakresu otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania wideoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinety lekarskie wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną. Nasza ferta obejmuje także leczenie wibroaerozolami schorzeń górnych dróg oddechowych, w tym chorób uszu w oparciu o inhalacje z nadciśnieniem (AMSA).

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Audiologia i foniatria

162_mW ramach poradni audiologiczno – foniatrycznej oferujemy: badania otoskopowe, videootoskopowe oraz vdeomikroskopowe ucha, badania akumetryczne słuchu, ocenę badań audiometrycznych słuchu dla dzieci i dorosłych. Badania laryngoskopii pośredniej i bezpośredniej krtani za pomocą endoskopii z optyką sztywną i optyką miękką, badania stroboskopowe krtani, badania obciążenia głosu, zakresu głosu, diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci, leczenie wibroaeorozolami (inhalacje) narządu głosu, wlewki dokrtaniowe.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Logopedia

163_mW ramach świadczeń z zakresu logopedii oferujemy diagnostykę i rehabilitację zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci, ćwiczenia rehabilitacyjne z emisji głosu, oraz ćwiczenia rytmizacji niepłynności mowy w oparciu o cyfrowy korektor mowy. Nasza oferta to także: ćwiczenia relaksacyjne i stymulacji mowy, terapia zaburzeń percepcji słuchowej, teleffiting pacjentów z implantem ślimakowym, porady i szkolenia dla rodziców i opiekunów, rehabilitacja pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego oraz osób noszących aparaty słuchowe.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie logopedii.

Psychologia

164_mKonsultacja psychologiczna to uzupełnienie wizty lekarskiej. Część problemów związanych z zaburzeniami słuchu i mowy ma podłoże psychologiczne, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Opolskie Centrum Słuchu i Mowy wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów przygotowało ofertę usług obejmujących wszechstronną opiekę psychologiczną. Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych. Konsultacje dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami słuchu i mowy, terapię szumów usznych, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, pomoc w sytuacjach kryzysowych.
Wykonujemy badania testowe:

 • Test Stosunków Szkolnych;
 • Testy uwagi;
 • Bezsłowne testy inteligencji dla dzieci;
 • Testy stosunków rodzinnych.

Rehabilitacja

165_mW ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji oferujemy:

 • rehabilitację osób po protezowaniu słuchu oraz po wszczepieniu implantu slimakowego,
 • rehabilitację pacjentów z szumami usznymi,
 • rehabilitację zaburzeń głosu i mowy u dzieci oraz dorosłych,
 • ćwiczenia z emisji głosu,
 • terapię niepłynności mowy i jąkania,
 • zaburzeń centralnych słuchu,
 • wczesną stymulację rozwoju mowy dziecka,
 • inhalacje górnych dróg oddechowych (w tym AMSA),
 • zdalne programowanie procesorów mowy implantów ślimakowych (telefiting).

Inhalacje

166_mDysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia chorób wynikających z zaburzeń funkcjonowania górnych dróg oddechowych: gardła, nosa i zatok.

 • Inhalatory ultradźwiękowe z przystawką pulsacyjną lub bez, wytwarzające wibroaerozol lub aerozol z roztworów leczniczych,
 • Inhalator AMSA, który wytwarzając wibroaerozol i opcjonalnie nadciśnienie jest szczególnie przydatny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego.

Diagnostyka, leczenie zawrotów głowy i narządu równowagi

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy. Dzięki nowoczesnemu, wysokospecjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy trafnie diagnozować i leczyć naszych pacjentów.

Posiadamy nowoczesny system do wykonywania badań VNG – videonystagmografia.

Terapia SPPS-S - Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

 

SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego, to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów, mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

SPPS-S prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego doprowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jest małe, poręczne, a przez to wygodne w użyciu. Istotnym elementem, świadczącym o jego innowacyjności jest dołączany terminal multimedialny, który poszerza trening o ćwiczenia angażujące wiele zmysłów człowieka.
Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

SPPS przeznaczony jest osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.

Terapia Taktylna

Terapia Taktylna wg dr S. Masgutowej proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • lękami i fobiami,
 • trudnościami w nauce,
 • porażeniami mózgowymi,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • depresją.