Zespół – Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

dr n. med. Renata Cudejko - Kierownik filii, specjalista otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.Specjalizacje I i II stopnia realizowała w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przewód doktorski ” Starzenie się głosu ludzkiego w aspekcie histologicznym i akustycznym” zakończyła i obroniła w 1997 roku na Akademii Medycznej we Wrocławiu.Stypendystka staży zagranicznych: w Memorial Hospital Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA w Centre Hospitalier Universitaire, Hospital Michallon, Grenoble, Francja. Od 1998 do 2010 roku pracowała w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Autor i współautor ponad 50 publikacji medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczy w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny patofizjologii procesu komunikatywnego oraz w pracy dydaktycznej w zakresie szkolenia lekarzy i specjalistów dyscyplin pokrewnych.

Oferta usług medycznych:

 • Badania endoskopowe nosogardła, gardła, krtani
 • Diagnostyka i terapia szumów usznych
 • Diagnostyka centralnych zaburzeń słuchu
 • Badania stroboskopowe krtani u dzieci i dorosłych
 • Leczenie schorzeń trąbek słuchowych
 • Leczenie chorób uszu
 • Leczenie zapaleń zatok przynosowych
 • Kwalifikacja przedoperacyjna do usunięcia trzeciego migdałka, migdałków podniebiennych, przegrody nosa, zatok przynosowych, uszu, krtani
 • Fizykoterapia w schorzeniach górnych dróg oddechowych
 • Diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych
 • Badania wstępne i okresowe dla osób zawodowo pracujących głosem
 • Zajęcia z emisji głosu dla osób zawodowo posługujących się głosem
 • Rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych
 • Terapia Tomatisa
 • Terapia jąkania w oparciu o Cyfrowy Korektor Mowy

dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński - specjalista otorynolaryngolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych, w 2015 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2016 roku – specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii.

Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów, Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Członek Zarządu International Society for Telemedicine and eHealth (organizacji partnerskiej WHO) oraz Członek Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology.

Począwszy od 2005 roku bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych w specjalistycznych, krajowych i zagranicznych czasopismach.

Pełni również rolę instruktora podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach medycznych (krajowych i zagranicznych) z zakresu laryngologii, protetyki słuchu, audiologii, otorynolaryngologii, rynologii, otologii i otoneurologii.

dr n. med. Marta Anioł-Borkowska - specjalista audiolog i foniatra, otolarynoglog.

lek. med. Ewa Rychlewska-Pikulska - specjalista otolaryngolog, foniatra

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).
Specjalizacja I stopnia z zakresu  laryngologii realizowała pod kierunkiem doc. Dr hab. n. med. Waldemara Bogusza w Szpitalu Miejskim w Katowicach.
Specjalizacja II stopnia z zakresu foniatrii realizowała w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wieloletni starszy asystent  w Szpitalu Miejskim w Katowicach – Janowice w oddziale szpitalnym praz przyszpitalnej Poradni Foniatrycznej.
Oferta usług:

 • Badanie endoskopowe uszu, nosa, nosogardła  i krtani,
 • Diagnostyka i leczenie chorób uszu, nosa, gardła i krtani w trybie ambulatoryjnym,
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń głosu, mowy i słuchu u dorosłych i dzieci,
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy,
 • Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych w chorobach uszu, nosa, gardła i krtani.

lek. med. Anna Kałuża-Wieczorek - otolaryngolog

mgr Marzena Maćków - neurologopeda

mgr Aleksandra Morzyk - logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego kierunku: Pedagogika Terapeutyczna z Oligofrenopedagogiką, oraz Uniwersytetu Wrocławskiego: Podyplomowych Studiów Logopedycznych.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie terapii logopedycznej m.in.

 • szkolenie z zakresu terapii Ustno- Twarzowej,
 • szkolenie z Terapii Ręki,
 • szkolenie z metody Delacato,
 • szkolenie z Teorii Umysłu,
 • ukończono szkolenie z metody alternatywnej komunikacji Makaton,
 • ukończono szkolenia z zakresu terapii wad wymowy,
 • uczestniczyła w konferencja z tematyki terapii dzieci z głębszymi wadami rozwojowymi,

Doświadczenie zawodowe nabyła w trakcie wolontariatu w placówkach specjalnych i integracyjnych, a także w czasie pracy w jednym z opolskich przedszkoli.

mgr Joanna Kopaniecka-Kurc - protetyk słuchu, technik medyczny

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Nauk Biologicznych. W latach 2009 – 2011 odbywała staż w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym „Medicina” s.c. w Kluczborku. Od maja 2012 pracownik rejestracji Opolskiego Centrum Słuchu i Mowy.

Beata Bogucka - technik medyczny

mgr Katarzyna Kujawa - fizjoterapeuta

Joanna Ruczyńska - pielęgniarka

Beata Koczanowska - rejestratorka medyczna