Cennik – Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje lekarskie
Cena (PLN)
Laryngologiczna
100
Audiologiczna
100
Foniatryczna
100
Wydanie zaświadczenia na podstawie historii choroby i wyników badań
25
Badanie endoskopowe - fiberoskopia krtani
65
Badanie endoskopowe -fiberoskopia nosogardła
65
Badanie endoskopowe- videolaryngostroboskopia
65
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna (progowa)
40
AW - audiometria w polu swobodnym
45
AI - audiometria impedancyjna
40
AI - audiometria impedancyjna – badanie nocne
80
Tympanometria
20
TDT- test drożności trąbek słuchowych
20
AS - audiometria słowna
40
TDM - test dyskryminacji mowy
30
UCL - określenie progu dyskomfortu
20
DPOAE/TEOAE- otoemysja akustyczna
50
DPOAE/TEOAE- otoemysja akustyczna – badanie nocne
150
ABR - neurodniagnostyka (latencje)
120
ABR - neurodniagnostyka (latencje) – badanie nocne
310
ABR - oznaczenie progu słuchu (trzask)
150
ABR - oznaczenie progu słuchu ( trzask) – badanie nocne
290
Zajęcia logopedyczne/surdologopedyczne/neurologopedyczne
Cena (PLN)
konsultacja surdo/neuro/logopedyczna diagnostyczna
70
terapia surdo/neuro/logopedyczna (30 min)
40
pakiet wizyt surdo/neuro/logopedycznych (5x30min)
170
terapia surdo/neuro/logopedyczna (50 min)
60
pakiet wizyt surdo/neuro/logopedycznych (5x50min)
250
terapia logopedyczna- terapia karmienia
80
Zajęcia psychologiczne
Cena (PLN)
konsultacja psychologiczna (60 min)
70
diagnoza psychologiczna (60 min)
80
terapia psychologiczna 50 min
60
pakiet wizyt psychologicznych (5x50min)
250
Zajęcia surdopedagogiczne
Cena (PLN)
konsultacja surdopedagogiczna diagnostyczna
70
terapia surdopedagogiczna (30 min)
40
pakiet wizyt surdopedagogicznych (5x30 min)
170
terapia surdopedagogiczna (50 min)
60
pakiet wizyt surdopedagogicznych (5x50 min)
250
Pakiet diagnostyczny
Cena (PLN)
diagnoza wielospecjalistyczna z informacją: psycholog, pedagog, logopeda
330
diagnoza wielospecjalistyczna z informacją: dwóch specjalistów
240
Treningi percepcji słuchowej i koncentracji
Cena (PLN)
wg metody Warnkego (30min)
30
Zajęcia grupowe dla dzieci
Cena (PLN)
Zajęcia psychomotoryczne - grupy 3-5 osób / 1,5 godz. wg metody M Prockus i M. Block (cena za osobę)
40
Zajęcia ogólnorozwojowe - grupy 5-10 osób/1 godz. rozwijające procesy poznawcze (cena za osobę)
20
Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dla dzieci i młodzieży - grupy 5 – 10 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
30
Sensoplastyka - grupy 4-5 osób/45 min (cena za osobę)
35
Zajęcia grupowe dla rodziców
Cena (PLN)
Grupy wsparcia dla rodziców - (grupy 10 – 15 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
30
Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców - grupy 10 – 15 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
30
Trening metodą SPPS (Stymulacji Polimodalnej Percepcji Słuchowej)
Cena (PLN)
jeden poziom (15 dni x 2.5 godz )
700
trzy poziomy (całość terapii)
2000
Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego
Cena (PLN)
konsultacja audiologiczna
100
pakiet badań audiometrycznych
120
konsultacja terapeuty SPPS
150
konsultacja psychologiczna
100
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych
0
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja pogwarancyjnych aparatów słuchowych zakupionych w CSIM ,MEDINCUS'
35
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja aparatów słuchowych zakupionych poza CSIM MEDINCUS ( wizyta jest objęta siedmiodniową ,, gwarancją jakości''- w ramach jej możliwa jest w tym okresie dodatkowa regulacja aparatu słuchowego)
70
Wkładka uszna twarda/ miękka dorosły
50
Wkładka uszna twarda/ miękka dziecko
60
Wkładka uszna RIC
160
Wkładka przeciwwodna indywidualna 1 szt
180
Wkładka przeciwhałasowa indywidualna 1 szt
180
Baterie do aparatu słuchowego 1 szt (w zależności od firmy cena do 3 PLN/szt)
2.50
Baterie do aparatu słuchowego 6 szt (w zależności od firmy cena do 18 PLN)
15
Baterie do implantu ślimakowego 1 szt
3.5
Baterie do implantu ślimakowego 6 szt
21
Generator dźwięków
2000
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Wydanie opisu / informacji wyniku badań
50
Wydanie zaświadczenia
20
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Gimnastyka korekcyjna
Cena (PLN)
Zajęcia indywidualne, 1x50 min
60
Zajęcia grupowe,(3-4 os.), 1x50 min
30
Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe, (3 - 4 os), 1x50 min.
30
Inhalacje
Cena (PLN)
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA (1 zabieg)
25
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA (pakiet 5 zabiegów)
115
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA (pakiet 10 zabiegów)
235
Inhalacje ultradźwiękowe TAJFUN (1 zabieg)
25
Inhalacje ultradźwiękowe TAJFUN (pakiet 5 zabiegów)
115
Inhalacje ultradźwiękowe TAJFUN (pakiet 10 zabiegów)
235
Ostatnia aktualizacja dnia: Marzec 20, 2019
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628