Oferta usług – Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Otolaryngologia

DSC_0240

W ramach świadczeń z otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania wideoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

 

Diagnostyka słuchu

 

DSC_0228

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych.

W gabinecie badań słuchu wykonywane są: audiometria tonalna, audiometria tonalna w polu swobodnym,, audiometria słowna, audiometria słowna w polu swobodnym, audiometria impedancyjna: tympanometria, badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego, test trąbki słuchowej, badanie otoemisji akustycznej, badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu – ABR.

Protetyka słuchu

DSC_0120

W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, a także opieka protetyczna przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. Dostępne są również akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

20170322_133602

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani. Dysponujemy inhalatorami typu AMSA, który wytwarza wibroareozol i opcjonalnie nadciśnienie oraz TAJFUN inhalator ultradźwiękowy z przystawką pulsacyjną lub bez, wytwarzający wibroareozol z roztworów leczniczych.

Logopedia

logopedia

W ramach poradni logopedycznej świadczone są usługi przez specjalistów surdologopedę i neurologopedę. Prowadzona jest diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Działania logopedyczne skierowane są również do dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Udzielane są konsultacje z zakresu profilaktyki logopedycznej. Opieką obejmujemy pacjentów korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Logopedzi w swojej pracy wykorzystują najnowsze techniki i metody terapeutyczne.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń z zakresu logopedii.

Pedagog

pedagog

Zakres działań pedagoga obejmuje diagnozę oraz terapię indywidualną bądź grupową. Prowadzone są zajęcia z dziećmi z zaburzeniami mowy i słuchu oraz trudnościami szkolnymi. Na zajęciach rozwija się pamięć świeżą i trwałą, doskonali technikę czytania i czytania ze zrozumieniem, usprawnia grafomotorykę, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczy pisownię w/g zasad ortograficznych oraz rozwija wiedzę i umiejętności szkolne.

Psychologia

psycholog

Psycholog świadczy usługi obejmujące diagnozę i terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci oraz psychomotoryczne wg metody M. Procus i M. Block. Do rodziców kieruje ofertę psychoedukacji, treningu umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia. Młodzież ma możliwość korzystania z treningu umiejętności społecznych oraz grupy wsparcia.

Rehabilitacja

rehabilitacja

W ramach rehabilitacji usługi świadczone są przez surdo/neurologopedów, psychologa i pedagoga. Działania zespołu skierowane są do osób z zaburzeniami mowy,słuchu, korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Obejmują wielospecjalistyczną diagnozę oraz indywidualną bądź grupową terapię uwzględniającą potrzeby i możliwości każdego pacjenta. W ramach terapii grupowej prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, psychomotoryczne wg metody M.Procus i M.Block oraz zawierające elementy logorytmiki.

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S)

SPPS-28-2min

Prowadzona jest diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.

Sensoplastyka

SONY DSC

Zajęcia sensoplastyki, będą się odbywały od września 2018r. Koszt zajęć to 30 zł- 45 min. Zapisy w rejestracji.

Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci od 0 do 10 lat, odbywają się w grupach wiekowych, wpływają na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagają usprawnianie ruchowe (w przypadku niemowląt przygotowanie do nauki chodzenia) – stymuluje zmysły dotyku, wzroku, smaku,
 • wspomaga rozwój mowy (mała motoryka – praca dłoni),
 • wspieranie samodzielności,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych.