Cennik – Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Wizyta lekarska (dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński)
235
Wizyta lekarska
125
Logopeda. Wizyta konsultacyjna (diagnostyczna)
95
Logopeda. Wizyta 45 min.
70
Logopeda, Wizyta kolejna 30 min.
50
Logopeda, Zajęcia grupowe dla dzieci z ODRSiM 60 min.
40
Logopeda, Zajęcia indywidualne nauka czytania
60
Logopeda, Zajęcia grupowe nauka czytania
30
Psycholog. Wizyta psychologiczna
100
Pakiety wizyt specjalistycznych
Cena (PLN)
Foniatra, Pakiet 5 wizyt rehabilitacyjnych (po 15 min.)
250
Pakiet centralny
350
Badania
Cena (PLN)
AT - audiometria tonalna progowa
45
AT - audiometria tonalna nadprogowa [SISI / ABLB]
30
AI - audiometria impedancyjna
35
Tympanogram
20
AS - audiometria słowna
45
TDT- test drożności trąbki słuchowej
25
TDM - test dyskryminacji mowy
20
ChS - charakterystyka szumu usznego
30
UCL- oznaczenie poziomu dyskomfortu
20
DPOAE - otoemisja akustyczna
80
DPOAE - otoemisja akustyczna - badanie nocne
160
ABR+ tympanogram- badanie w domu pacjenta
620
ABR - neurodiagnostyka (latencje)
120
ABR - oznaczenie progu słuchu (trzask)
170
ABR - oznaczenie progu słuchu (500 Hz, trzask)
195
ABR - oznaczenie progu słuchu (500 Hz, 1000Hz, trzask)
250
ABR- oznaczenie progu słuchu( 500Hz, 1000Hz, trzask, 2000Hz, 4000Hz)
295
ABR - oznaczenie progu słuchu - badanie nocne
410
ABR- oznaczenie progu słuchu( 500Hz, 1000Hz, trzask, 2000Hz, 4000Hz) nocne
450
Opłata za gotowość technika do diagnostyki dziennej
50
Opłata za gotowość technika do diagnostyki nocnej
150
Opłata za gotowość technika do diagnostyki w domu pacjenta
250
Wolne pole
45
Badanie Centralnych Zaburzeń Słuchu-pakiet podstawowy (DDT -test liczbowy, FPT – częstotliwość: wysoki-niski)
110
Badanie SPN- rozumienie w hałasie
30
Badanie CWT - przyśpieszenie
30
Badanie DPT- długość dźwięków długi - krótki
30
Badanie GDT – słyszalna przerwa w szumie
30
Próba zmęczeniowa głosu
50
VNG- videonystagmografia - pełne
180
VNG- videonystagmografia - częściowe
90
VHIT (video head impulse test)-test oceniający funkcjonowanie 6-ciu kanałów półkolistych błędnika
80
VNG +VHIT
240
Rehabilitacja w łagodnych położeniowych zawrotach głowy-manewr uwalniający
70
Rehabilitacja w zawrotach głowy- 45min.
70
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Cena (PLN)
Konsultacja wstępna psychologiczna/psychologiczna/logopedyczna
100
Terapia logopedyczna/pedagogiczna/psychologiczna- 30 min.
50
Terapia psychologiczna 60 min.
100
Terapia logopedyczna/psychologiczna/pedagogiczna - 45 min.
70
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna wraz z opinią ok 4 godz.
400
Obserwacja dziecka w placówce lub w domu wraz z informacją 45 min.
100
Zajęcia grupowe 60 min.
30
Opinia psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna
100
Pakiety badań
Cena (PLN)
Pakiet AT +AI
65
Pakiet AT +AS
75
Pakiet AT + AI + AS
100
Pakiet AI + DPOAE
100
Pakiet AI + DPOAE - badanie nocne
180
Pakiet AI + ABR
180
Pakiet AI + ABR - badanie nocne
420
Pakiet AI + ABR (rozszerzone) – badanie nocne
460
Pakiet AT progowa +AT nadprogowa
55
Pakiet szumowy podstawowy [AT + AI + DPOAE]
140
Pakiet szumowy rozszerzony [AT + AI + DPOAE + ChS]
170
Pakiet szumowy pełny [AT + AI + DPOAE + ChS + UCL + ABR latencje]
300
Zabiegi fizykoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacje AMSA 1szt.
20
Inhalacje AMSA 10 szt.
180
Inhalacja Tajfun
18
Inhalacja Tajfun 10 szt.
150
Jonoforeza
15
Elektrostymulacja
15
Elektrostymulacja punktowa
20
Laser
20
Laser 10 szt.
180
Lampa Sollux
10
Akcesoria
Cena (PLN)
Wkładka uszna twarda/miękka dorosły
50
Wkładka uszna miękka/miękka dziecko
60
Wkładka RIC 1 szt.
160
Wkładka antywodna indywidualna 1 szt.
180
Wkładka antyhałasowa indywidualna 1 szt.
180
Baterie ReSound do aparatu słuchowego 1 szt.
2.5
Baterie ReSound do aparatu słuchowego 6 szt.
15
Baterie Siemens 1szt.
2.90
Baterie Siemens 6 szt.
17.40
Baterie do implantu 1szt.
4
Baterie do implantu 6 szt.
21
Baterie do implantu powyżej 4 opakowań (cena za opakowanie)
19
Zestaw do płukania zatok NEIL MED SINU RINSE
90
Terapia metodą Tomatisa / SPPS
Cena (PLN)
Badanie wstępne do Terapii Tomatisa
105
Pojedyncza sesja
800
Całość Terapii (płatna jednorazowo)
2200
Rehabilitacja dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym - Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
Cena (PLN)
Zajęcia indywidualne (60 min., raz w tygodniu)
60
Zajęcia grupowe (60 min., raz w tygodniu, 4-6 dzieci w grupie)
30
Różne
Cena (PLN)
Zmiana opatrunku
60
Oczyszczenie uszu z woszczku (przed badaniami audiometrycznymi)
40
Omówienie wyników (dot. badań wykonywanych w Medincusie)
20
Pobranie wymazu + koszt wymazówki
15
Regulacja aparatu słuchowego zakupionego poza Medincusem i serwis pogwarancyjny
50
Dokumentacja medyczna-xero 1 str
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Zaświadczenie dla potrzeb orzeczeń sądowych
45
Zaświadczenia dla prywatnych firm ubezpieczeniowych (max. 4 strony)
150
Dla celów orzecznictwa o niepełnosprawności (w przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych)
45
Zaświadczenia lekarskie dla ZUS, KRUS
45
Pozostałe zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie pacjenta
45
Cennik obowiązuje od: Maj 13, 2019
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628