Rejestracja wizyta NFZ – Rzeszów


Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
skierowanie do poradni