Rejestracja wizyta NFZ – Szczecin


Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
skierowanie do poradni