Oferta usług – Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Otolaryngologia

137_mDiagnozujemy i leczymy schorzenia uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci oraz osób dorosłych. Posiadamy m. in. możliwość diagnostyki mikro- , video- i endoskopowej uszu, nosa, nosogardła, gardła i krtani (zarówno za pomocą optyk sztywnych, jak i giętkich) oraz badania videostroboskopowego krtani.
Dostępne jest także wykonanie u nas pełnej diagnostyki narządu słuchu [włącznie z badaniami obiektywnymi słuchu, pozwalającymi m. in. na określenie progu słuchu u osób niewspółpracujących (niemowlęta, małe dzieci, osoby upośledzone umysłowo itp.)].

Audiologia i foniatria

145_mDiagnozujemy i leczymy choroby uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi. Ponadto zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani (zapalnych oraz niezapalnych) oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie). Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zarówno dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku podeszłego włącznie.
Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Logopedia

138_mPoradnia Logopedyczna oferuje szeroką pomoc skierowaną do pacjentów z różnymi typami zaburzeń:

 • wady wymowy (pozbywanie się złych nawyków mownych, nauka prawidłowych schematów),
 • niedosłuch (dzieci i dorośli z aparatami słuchowymi oraz po operacji wszczepienia implantu ślimakowego),
 • opóźniony rozwój mowy (wyrównywanie opóźnień, stymulacja, pobudzanie),
 • ąkanie, niepłynność mówienia (ćwiczenia startu, spowolnienie tempa i płynności mowy, ćwiczenia także z wykorzystaniem Cyfrowego Korektora Mowy),
 • zaburzenia głosu (ćwiczenia emisji, dykcji i higieny głosu, poprawa estetyki mowy),
 • zaburzenia mowy w następstwie neurologicznych schorzeń tj. afazja, dyzartria (programowanie języka, ćwiczenia sprawności aparatu mowy, masaże oralne).

Wizyty w poradni logopedycznej odbywają się odpłatnie (w zależności od potrzeb i mozliwości pacjenta 30 lub 50 min.) oraz w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Terapeuci specjalizują się ponadto w prowadzeniu terapii wspomagających treningii logopedyczne, m.in. terapii psychomotorycznej, emisji głosu mówionego.

 

Zobacz więcej:

Psychologia

139_mDiagnozujemy (u dzieci) poziom umysłowy, sprawność analizatorów, osobowość, sferę emocjonalno – motoryczną. Udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym (także ich rodzinom) korzystającym z implantów ślimakowych, aparatów słuchowych, osobom z szumami usznymi. Diagnozujemy i rehabilitujemy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (Test Obserwacji Klinicznej oraz Testy Południowokalifornijskie), mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy) i głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko) oraz centralnym zaburzeniem słuchu, nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami zachowania, koncentracji, uwagi (w tym uwagi słuchowej) , hyperaktywnością, specyficznymi trudnościami szkolnymi, dysleksją, wspomagamy walkę ze stresem. Prowadzimy terapię psychomotoryczną. Zajmujemy się terapią psychogennych zaburzeń słuchu i mowy. Udzielamy porad z zakresu orientacji i aktywizacji zawodowej osób z niedosłuchem. Wykonujemy badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy – Platformą Badań Zmysłów. Określamy profil lateralizacji – w tym słuchowej oraz prowadzimy terapię ich zaburzeń. Bierzemy udział w dopasowaniu systemu implantu ślimakowego – telerehabilitacja.

Protetyka słuchu

Nasi specjaliści oferują Państwu rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych.
W naszej ofercie znajdą Państwo aparaty słuchowe wielu renomowanych producentów. Polecamy również, do użytku codziennego – urządzenia wspomagające słyszenie. W ofercie, poza aparatami słuchowymi, znajdą Państwo także akcesoria do aparatów słuchowych i implantów m. in. baterie oraz wkładki przeciwwodne, przeciwhałasowe, klispy do aparatów, zawieszki do procesorów i wiele innych. Nasz zespół stawia zawsze na profesjonalizm w dziedzinie audioprotetyki kierując się najnowocześniejszymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi w tej dziedzinie.

Rehabilitacja

141_mW ZCSIM prowadzona jest rehabilitacja u dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia w zakresie narządów słuchu, głosu i mowy. Terapie mogą być prowadzone odpłatnie, jak również w ramach kontraktu z NFZ w tzw. Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Słuchu i Mowy.

Odpłatnie prowadzone są m.in. terapie:

 1. w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej (mgr Sylwia Kowalska),
 2. terningów słuchowych w przypadku stwierdzenia ośrodkowych zaburzeń przetwarzania słuchowego (mgr Maja Kukiełko, mgr Martyna Sztuk),
 3. wg Tomatis’a, Johansen’a,
 4. psychomtoryka wg Procus i Block (mgr Joanna Rzepkowska, mgr Ewa Długosz )
 5. szumu usznego TRT (mgr Małgorzata Kelm),
 6. w zawrotach głowy (mgr Małgorzata Kelm),
 7. emisji głosu mówionego (mgr Renata Gniewosz, mgr Joanna Rzepkowska),
 8. Vocastim (mgr Małgorzata Kelm, mgr Sylwia Kowalska) .

REHABILITACJA SŁUCHU I MOWY w OŚRODKU REHABILITACJI DZIENNEJ w ramach kontraktu z NFZ

Leczenie w naszym ośrodku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną specjalistów:

 • lekarzy audiologów i foniatrów
 • surdologopedów
 • surdopedagogów
 • psychologów
 • rehabilitantów.

Do rehabilitacji słuchu i mowy kwalifikują się pacjenci posiadający skierowanie od lekarza poradni specjalistycznych:

 • otolaryngologicznej
 • otolaryngologii dziecięcej
 • audiologii i foniatrii.

Rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku dziennym obejmuje w szczególności:

 • poradę wielospecjalistyczną (konsylium);
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej;
 • świadczenia z zakresu treningu słuchowego;
 • świadczenia z zakresu usprawniania ruchowego i psychoruchowego;
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie (nie więcej niż 4 pacjentów na 1 terapeutę).

 

Zobacz także:

Inhalacje

144_mWykonujemy specjalistyczne inhalacje górnych dróg oddechowych, szczególnie przydatne w schorzeniach trąbek słuchowych, wysiękowych zapaleniach uszu, procesów zrostowych uszu środkowych oraz zapaleniach górnych dróg oddechowych. Inhalacje wykonywane są:
przy pomocy inhalatora typu AMSA (automatyczny inhalator nadciśnieniowy wytwarzający wibroaerosol), przy pomocy inhalatora pneumatycznego.

Metoda Tomatisa

142_mTrening słuchowy przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami percepcji słuchowej. Wystąpienie takich problemów można podejrzewać u dziecka, u którego występują

 • problemy w nauce,
 • trudności w skupieniu uwagi przez dłuższy czas na wykonywanym zadaniu,
 • nadpobudliwość, lub wręcz przeciwnie męczliwość, lękliwość i nieśmiałość,

Może dotyczyć dzieci z zaburzoną mową, o ubogim słodownictwie, ew. u których stwierdzono dysleksję, jak również u osób z autyzmem, ADHD.
Ponadto terapia wspomaga naukę języków obcych (niezależnie od wieku) oraz może być stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem.

W naszym Centrum oferujemy następujące rodzaje treningu słuchowego:

 • Stymulację audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa.

Jest to metoda treningu słuchowego przeprowadzanego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio-psycho-fonologiczną.
Podstawowym celem tej metody jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, szybkości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych oraz poprawa jakości zachowań społecznych
Zajęcia odbywają się w grupach do 4 osób. Rodzic może być obecny przez cały czas trwania terapii. W czasie słuchania muzyki dzieci bawią się, wykonują prace plastyczne, a jeśli są zmęczone to mogą się zdrzemnąć.
Czas trwania terapii to od 6 do 15 miesięcy. Składa się ona z minimum trzech 20 godzinnych etapów. Etap realizowany jest w ciągu 2 tygodni w czasie codziennych spotkań w formie 10 sesji terapeutycznych trwających 2 godziny. Etapy oddzielają przerwy od 6 do 8 tygodni.
Każdy kolejny etap poprzedzają konsultacje specjalistyczne wraz z oceną audio-psycho-fonologiczną.
Słuchanie dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, pobudza do działania mięśnie ucha środkowego. Specjalnie dobrana muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie słuchane są przez słuchawki, a dźwięk dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną.
Przeciwwskazaniem do terapia metodą Tomatisa jest padaczka, zawroty głowy, schorzenia uszu, zaburzenia słuchu obwodowego.

 • Tradycyjne treningi słuchowe.

W naszym Centrum oferujemy również klasyczne treningi słuchowe. Są to zajęcia indywidualne lub grupowe (do 4 dzieci), w trakcie których dzieci wykonują przede wszystkim ćwiczenia percepcji słuchowej bazujące na materiale dźwiękowym oraz słownym, uzupełnione różnorodnymi ćwiczeniami funkcji poznawczych. W zajęciach mogą uczestniczyć pacjenci bez ograniczeń wieku i dysfunkcji, a materiał do ćwiczeń dostosowany jest do poziomu dziecka. Skierowane są przede wszystkim do dzieci z trudnościami w nauce, dzieci ze stwierdzoną dysleksją, a także jako uzupełnienie terapii logopedycznej u dzieci, u których występuje podejrzenie dysleksji oraz zaburzania mowy. Ta forma terapii jest też powszechnie stosowana w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu. Szczególnie polecana jest w terapii pacjentów z centralnymi zaburzeniami słuchu.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę.

Decydując się na terapię słuchową należy pamiętać, że terapia słuchowa ma charakter wspierający, nie leczący. Metoda ta nie jest w stanie usunąć fizjologicznych uszkodzeń, ale wspomaga ich kompensacje.

 

Zobacz także:

Integracja Sensoryczna

309_mMetoda Terapii Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci:

 • z trudnościami w uczeniu się,
 • z problemami z koordynacją ruchową,
 • ze wzmożoną aktywnością ruchową,
 • z problemami z koncentracją uwagi,
 • z problemami z równowagą,
 • z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,
 • z trudnościami w uczeniu się nowych umiejętności ruchowych,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z kłopotami w nabywaniu umiejętności samoobsługowych,
 • zbyt dużą lub zbyt małą wrażliwością na określone bodźce dotykowe, wzrokowe, dźwiękowe,
 • z niską samooceną,
 • słabo czytających i piszących.

Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, profesjonalnie wyposażoną salę i odpowiednią jakość sprzętów.

Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

388_m

Nasza placówka specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy. Dzięki nowoczesnemu, wysokospecjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy trafnie diagnozować i leczyć naszych pacjentów.

Do diagnostyki zawrotów głowy oferujemy badania: VNG, vHIT, cVemp, oVemp i SHIFT OAE. Badania te są pomocne w diagnozowaniu choroby Meniera, łagodnych położeniowych zawrotów głowy, zapalenia nerwu błędnikowego, diagnozowania uszkodzeń narządu otolitowego łagiewki i woreczka, uszkodzeń błędników, przetoki kanału półkolistego górnego, ośrodkowych zaburzeń wpływających na zaburzenia równowagi.

Badanie VNG (videonystamografia)

Polega ono na nagrywaniu przez kamery umieszczone w goglach ruchów gałek ocznych  podczas stymulacji bodźcami:

 1. wzrokowymi (śledzenie poruszającego się obrazu),
 2. bodźcami cieplnymi (ciepłą / zimną wodą lub powietrzem podawanymi do ucha pacjenta),
 3. ruchowymi (wykonuje się określone ruchy głową i ułożenia pacjenta na kozetce).

Badanie wraz z opisem trwa około godziny. Pozwala ono zdiagnozować otolaryngologiczne przyczyny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi takie jak: uszkodzenia błędników lub łagodne położeniowe zawroty głowy, może także wskazywać na wyższe (neurologiczne) przyczyny zaburzeń.

Nasza placówka specjalizuje się w diagnozie położeniowych zawrotów głowy czyli krótkotrwałych zawrotów pojawiających się po zmianie pozycji np. położeniu do łóżka, przekręcaniu z boku na bok, wstawaniu, podnoszeniu głowy do góry czy schylaniu. Jeśli zostaną zdiagnozowane położeniowe zawroty głowy  pacjentowi rekomenduje się wykonanie manewru repozycyjnego w celu przesunięcia przemieszczonych otolitów i usunięcia zawrotów.

Badanie VHIT – (video head impuls test)

Polega na nagrywaniu ruchów gałek ocznych w odpowiedzi na niewielkie ruchy głową w różnych płaszczyznach. Jest jedynym obecnie dostępnym testem, który ocenia funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów półkolistych w odpowiedzi na stymulację fizjologiczną. Test vHIT jest niezbędny do oceny zaburzeń w obszarze peryferyjnej części narządu przedsionkowego i określenia, w której części nerwu występuje nieprawidłowość oraz czy występuje ona w obszarze kanałów półkolistych.

Badanie vhit jest nieocenioną pomocą w diagnozowaniu ostrych zawrotów głowy, pomaga odróżnić zawroty pochodzenia obwodowego od ośrodkowego i nie nasila ostrych dolegliwości pacjenta.

Jest badaniem nieinwazyjnym, można wykonywać je również dzieciom, trwa około 15 minut.

Badanie cVEMP i oVEMPBadanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych.

Badania te polegają na rejestracji odpowiedzi z mięśnia mostkowo obojczykowo sutkowego (cvemp) i mięśni oka (ovemp) w odpowiedzi na dźwięk. Jest badaniem niebolesnym w zależności od pacjenta trwającym od 30 min do 1 godzin.

Badania te są pomocne w diagnozowaniu uszkodzenia nerwu błędnikowego (gałęzi dolnej i górnej) spowodowanych zmianami zapalnymi bądź degeneracyjnymi, jest to bardzo częsta przyczyna ostrych zawrotów głowy i występujących później zaburzeń równowagi.

Badanie to służy również do oceny narządu otolitowego woreczka i łagiewki. Pacjenci z uszkodzonym narządem otolitowym odczuwają bujanie ciała, zapadanie się lub niestabilność.

Badanie SHIFT OAE – badanie przesunięcia w fazie odpowiedzi z otoemisji pozwalające na wiarygodną i nieinwazyjną ocenę występowania wodniaka śródchłonki endolimfatycznej (np. przy chorobie Meniera).

Badanie to powinno wykonywać się u pacjentów z podejrzeniem choroby Meniera w jej wczesnym stadium (kiedy nie występuje jeszcze znaczne uszkodzenie słuchu). Jednoznaczne wyniki uzyskuje się badając pacjenta podczas fazy ostrej – czyli podczas nasilenia szumów usznych lub  występowaniu pełności w uchu i zawrotów. . Dzięki temu krótkiemu i nieinwazyjnemu badaniu jesteśmy w stanie stwierdzić czy i w którym uchu występuje wodniak charakterystyczny dla choroby Meniera.

Rehabilitacja w zawrotach głowy

W zależności od postawionej diagnozy oferujemy rehabilitację w zawrotach głowy, która ma poprawić funkcjonowanie pacjenta, usprawnić proces kompensacji i habituacji.

 

Fizykoterapia

389_mZajmujemy się fizjoterapią w zakresie schorzeń otolaryngologicznych, audiologiczno-foniatrycznych m.in. choroby krtani, porażenie nerwu trójdzielnego,  nerwobóle, zapalenie ucha środkowego, zapalenia zatok.
Świadczenia te wykonywane są odpłatnie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, m.in.: inhalator nadciśnieniowy AMSA, inhalator ultradźwiękowy, jonoforezy, vocastim.

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej

390_mSPPS czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej to nowa, łatwodostępna metoda wsparcia dla pacjentów, mająca zastosowanie w wielu różnychgrupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

SPPS prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego doprowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera onoszereg nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jest małe, poręczne, a przez towygodne w użyciu. Istotnym elementem, świadczącym o jego innowacyjności,jest dołączany terminal multimedialny, który poszerza trening o ćwiczeniaangażujące wiele zmysłów człowieka.
Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnychpłaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch,wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanychrozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcjijednocześnie.

SPPS przeznaczony jest osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościamiwynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.

SPPS dla osiągnięcia zamierzonych efektów terapeutycznych, nie wymagawspółdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami,zlokalizowanymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach.
Przekłada to się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania urządzeńterapeutycznych oraz większą dostępność treningu.

Terapia ręki

416_mTerapia ręki to pojęcie, które jest coraz powszechniej używane w kontekście wspieraniadziecka w rozwoju. Mimo powszechnego przekonania o tym, że jest to bardzo ważnasfera, rzadko wspieranie odbywa się w sposób kompleksowy. Obserwacje wszelkichnieprawidłowości we wczesnym etapie rozwoju dziecka stwarzają możliwośćzapobiegania głębszym zaburzeniom i utrwalaniu złych nawyków dziecka. Terapia rękipozwala na wczesne wykrywanie zaburzeń małej motoryki oraz na odpowiedniezareagowanie poprzez poprawnie dobrane ćwiczenia i stymulację.
Plan terapii wdrażany na zajęciach z terapii ręki został ułożony w myślzasady stopniowania trudności oraz płynnego przechodzenia od ćwiczeńruchów dużych do ćwiczeń ruchów precyzyjnych.
10 spotkań terapeutycznych zostanie podzielona na trzy bloki ćwiczeń:
1. blok ćwiczeń rozmachowych
2. blok ćwiczeń manualnych
3. blok ćwiczeń precyzyjnych
Na każdym spotkaniu będzie powielany schemat przebiegu zajęć wedługponiższego wzoru:
1. powitanie
2. stymulacja prioproceptywna
3. masaż dłoni
4. ćwiczenia odpowiednie dla realizowanego bloku
5. pożegnanie

Masaż metodą Shantala

_MG_6147

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić Państwa na grupowy Profesjonalny Kurs Masażu Shantala dla niemowląt w ujęciu okołomedyczno- psychologicznym, który organizowany jest cyklicznie w naszej placówce medycznej, w profesjonalnej sali rehabilitacyjnej z funkcją nagrzewania do temperatury odpowiedniej dla potrzeb delikatnych niemowląt. Wprowadzoną przez nas innowacją jest możliwość zaproponowania Państwu dodatkowo panelu doradczego, dotyczącego prawidłowej pielęgnacji i rozwoju dziecka o tematyce: fizjoterapeutycznej, logopedycznej, dietetycznej.

Profesjonalny Kurs Masażu Shantala dla niemowląt w ujęciu okołomedyczno-psychologicznym w ZCSiM, to cykl IV Modułów spotkań, wprowadzający rodziców/ opiekunów w sekwencje masażu na poszczególne części ciała niemowlęcia.

Kurs składa się z 4 spotkań po 2 godz.każde i odbywa się w otwartej grupie rodziców/opiekunów, składającej się z maksymalnie 10 os. (z dziećmi). Spotkania odbywają się z tygodniowym odstępem o tej samej porze.

Po ukończeniu całościowego Kursu, każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia Profesjonalnego Kursu Masażu Shantala dla niemowląt w ujęciu okołomedyczno-psychologicznym w ZCSiM.

 

Terapia Taktylna wg dr S. Masgutowej

Terapia Taktylna wg dr S. Masgutowej proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • lękami i fobiami,
 • trudnościami w nauce,
 • porażeniami mózgowymi,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • depresją.

Terapia psychomotoryczna wg belgijskiego modelu Procus i Block

Belgijski model terapii psychomotorycznej został opracowany przez kinezyterapeutki Marcele Procus we współpracy z Michelle Block w Brukseli w latach 60-tych XX w. Założenia metody rozwijane wspólnie były zgodne z najnowszą wiedzą neurofizjologiczną a nawet ją wyprzedzały. Autorki metody konsultowały je z neuropediatrą dr Zofią Kułakowską , zarówno na etapie tworzenia metody jak i później poprzez wspólne prowadzenie pacjentów.

Terapia psychomotoryczna jest systemem usprawniania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym (od 3 do 10/11 lat), które wykazują łagodne objawy neuropsychologiczne określane jako minimalna dysfunkcja mózgu (ang. minimal brain disfunction – MBD) lub jako dysharmonia rozwojowa (Developmental Coordination Disorder – DCD). Objawy te obejmujące głównie funkcję ruchową, mowę, somatognozję i emocje, są w stałej współzależności z czynnościami poznawczymi przy-swajanymi w przedszkolu i w szkole.

[Z. Kułakowska]

Objawy te, bardzo często bez żadnej określonej choroby, powodują u dzieci olbrzymie trudności z przystosowaniem się do życia w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie.

[M. Borkowska]

Jest to system działań oparty na funkcjonalnym, uświadomionym ruchu, który stymuluje rozwój sieci neuronalnych ośrodkowego układu nerwowego, odpowiadających za mózgowe procesy integracyjne. Polega na organizowaniu wszechstronnej, bardzo systematycznej, i uporządkowanej aktywności ruchowej, dostosowanej do etapów rozwoju dzieci w grupach 3- 5 oraz 6-10/11- latków. Aktywności stanowiącej źródło ogromnego bogactwa i różnorodności doznań płynących ze wszystkich zmysłów, a więc czuciowych, dotykowych, równowagi, wzrokowych, słuchowych, powonienia, smaku, .. wzajemnie ze sobą zintegrowanych i powiązanych z czynnikami emocjonalno-psychologicznymi i poznawczymi tak, aby służyły wykształceniu wyższych funkcji, takich jak: dobrze rozwinięta mowa i komunikacja, czytanie, pisanie, myślenie logiczne i matematyczne, wyobraźnia twórcza, umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji .

[B. Zychowicz]

Charakterystyka objawów (Dla kogo terapia):

Najczęstsze objawy dysharmonii rozwojowej to:

 • Słaba koordynacja ruchowa, dyspraksja ( m.in.: niezręczność, tzw. ” potykanie się o własne nogi”, duża męczliwość, słaba koordynacja ruchowa lub jej brak – trudności z chodzeniem po schodach, nauką jazdy na rowerze, itp., łatwość tracenia równowagi, występowanie współruchów.
 • Opóźniona mowa, zaburzona komunikacja – trudności w porozumiewaniu się,
 • Zaburzenia wrażliwości czuciowo-dotykowej i centralnego przetwarzania słuchowego – może to być nadwrażliwość ( unikanie) lub podwrażliwość ( potrzeba wzmocnionych bodźców)
 • Opóźniona somatognozja i/lub schemat ciała ( np. nieprawidłowe nazywanie części ciała i nieprawidłowy rysunek postaci człowieka )
 • Opóźniona lub zaburzona orientacja przestrzenna i w czasie oraz wynikający z tego brak orientacji w przestrzeni i w czasie ( np.: mylenie pojęć: nad – pod, za – przed, do – z, mylenie określeń: dziś – jutro – wczoraj, teraz – potem, co drugi.- co trzeci..itd..
 • Zaburzenia lateralizacji ( tj. brak dominacji jednej z półkul mózgowych, lewej lub prawej, wskutek tego zbyt długo utrzymująca się oburęczność, brak przewagi w używaniu lewych lub prawych części ciała, brak znajomości stron ” lewa – prawa”.
 • Brak zaufania do siebie i trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem ( za które odpowiedzialne są po części zaburzenia somatognozji)
 • Trudności w uczeniu się przed- i szkolnym (np. mylenie kolorów i kształtów, trudności i niechęć do rysowania, trudności w opanowywaniu umiejętności liczenia, czytania, pisania „ryzyko dysleksji”.
 • Zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości ruchowej lub emocjonalnej, trudności z koncentracją uwagi, połączone często z niską samooceną dziecka („dzieci trudne”, nadaktywne, impulsywne, agresywne, lub lękliwe i zbyt bierne, płaczliwe, nadwrażliwe, depresyjne itp.).

Dzieci z wczesnymi symptomami CAPD czyli mające trudności z:

 • rozumieniem złożonych poleceń
 • rozumieniem mowy w hałasie i/lub w pomieszcz.
 • o dużym pogłosie (np. w sali przedszkolnej, klasie)
 • skoncentrowaniem się na tym, co mówi nauczyciel
 • wypełnianiem poleceń słownych
 • Identyfikacją i rozróżnianiem fonemów
 • mają trudności w nauce czytania i pisania, zajęciach „stolikowych” w przedszkolu, integracją wzrokowo- słuchową
 • krótko potrafią utrzymać uwagę słuchową, łatwo się rozpraszają
 • są nieobecne, „wyłączają się na lekcji”
 • nie są zorganizowane, nie potrafią planować swoich zadań
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Ograniczone rozumienie mowy, gdy nie jest kierowana bezpośrednio wprost do odbiorcy
 • Częste nieprawidłowe zrozumienie pytań i poleceń, szczególnie, gdy są długie i skomplikowane
 • Zaburzona intonacja (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna)
 • Nadwrażliwość na dźwięki
 • Zmęczenie po przebywaniu w głośnym środowisku
 • Częste bóle głowy
 • Zaburzona koncentracja, krótka zdolność utrzymywania uwagi
 • Nadmierne zwracanie uwagi na bodźce słuchowe, które nie są istotne
 • Osłabiona pamięć słuchowa (na przykład trudności z zapamiętaniem i/lub powtórzeniem usłyszanej informacji), trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (np. nazw tygodnia, nazw miesięcy, tabliczki mnożenia)
 •  Błędy ortograficzne typu słuchowego
 •  Trudności w nauce języków obcych
 • Nadmierna potrzeba hałasowania

Organizacja terapii:

 • odbywa się w grupach do 5 osób,
 • dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz 5 – 10/11 lat ,
 • 2 razy tygodniowo przez okres 3 – 6 miesięcy,
 • w sali dostosowanej do ćwiczeń gimnastycznych,
 • prowadzona jest jednocześnie przez dwóch terapeutów ( logopedę i fizjoterapeutę ), którzy ukończyli kurs na terapeutę psychomotoryki.
 • na zalecenie lekarza, ( neurologa dziecięcego ale także innych specjalności, lek rehabilitacji med., psychiatry, pediatry,..) po badaniu i rozpoznaniu zaburzeń neurorozwojowych
 • kontrola postępów dziecka odbywa się po zakończeniu zaleconej serii zajęć, przez tego samego lekarza, który skierował dziecko na terapię .

Powyższy tekst autorstwa mgr Bożeny Zychowicz pochodzi głównie ze strony www. warszawskiej Fundacji Rozwoju Psychomotoryki.