Cennik – NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja Profesorska
375
Konsultacja Ordynatora Szpitala MCSiM Medincus
245
Konsultacja Kierowników Zespołów
195
Konsultacja Specjalistów
160
Konsultacja psychologa
155
Konsultacja - diagnostyka psychologiczna
240
Konsultacja - terapia psychologiczna
120
Konsultacja zaburzeń równowagi
265
Konsultacja oceniająca procesy przetwarzania słuchowego
130
Warsztaty psychologiczne (1 zajęcia)
80
Badania
Cena (PLN)
Audiometria tonalna (AT)
65
Audiometria impedancyjna (AI)
35
Pakiet AT i AI
75
Otemisja (TEOAE)
45
Pakiet: otoemisja i audiometria impendancyjna (TEOAE i AI)
65
Videostroboskopia
60
ABR latencje
150
ABR progi
190
ABR nocne (500 Hz oraz trzask)
350
ABR rozszerzone nocne (500, 1000, 2000, 4000)
450
ABR przygotowanie dzienne
35
ABR przygotowanie noc
150
ABR progi na wszystkich częstotliwościach
250
ABR trzask
75
Posturografia
210
Badanie ENG/VNG
195
Badanie UCL (Uncomfortable Level)
25
DP
80
Charakterystyka Szumów
40
MML
25
TDM
25
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
20
Audiometria słowna
55
Próby nadprogowe SISI
55
Test sekwenkcji częstotliwości dźwięku (FPT)
35
Test sekwenkcji długości dźwięku (DPT)
35
Test rozdzielnousznego słyszenia (DDT)
35
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych
95
Korekta ustawień aparatu słuchowego
95
Wkładka miękka/twarda dla dziecka
60
Wkładka miękka/twarda dla dorosłych
50
Wkładka przeciwwodna/przeciwhałasowa
180
Mikrowkładka
160
Terapia wg metody SPPS-S
Cena (PLN)
Terapia SPPS-S (1 etap)
800
Inhalacje
Cena (PLN)
Inhalacje - jednorazowa
25
Pakiet 5 inhalacji
107.5
Pakiet 10 inhalacji
215
Pakiet 5 jonoforez
95
Pakiet 10 jonoforez
190
Wlewka do jonoforezy (1 szt.)
12
Wymaz
60
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Zmiana opatrunku
30
Oczyszczenia uszu (przy doborze aparatu (pacjent Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS)
35
Dokumentacja medyczna-xero 1 str
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Ostatnia aktualizacja dnia: Sierpień 1, 2019
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628