Zespół – NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie

dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista otorynolaryngologii chirurgii głowy i szyi (najwyższy wynik z egzaminu). Zatrudniona w Oddziale Otorynolaryngochirurgii Światowego Centrum Słuchu. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych.
Doktor Justyna Dabrowska-Bien odbywała staże i kursy w rekomendowanych ośrodkach polskich i zagranicznych (m.in. u doktora D.Toriumi, byłego prezydenta Amerykańskiej Akademii Chirurgii Plastycznej i Rekonstukcyjnej Twarzy w Facial Plastic Surgery Center Chicago IL oraz u profesora G.Rettingera światowej sławy specjalisty rynochirurgii w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi Szpitala Uniwersyteckiego w Ulm) co pozwoliło jej na poszerzenie wiedzy z zakresu chirurgii estetycznej i plastycznej twarzy. Ma na koncie ponad 20 kursów z medycyny estetycznej.
Spektrum zainteresowań pani doktor to rynochirurgia oraz „aging face”, zastosowanie różnych metod odmłodzenia twarzy w tym kwas hialuronowy, toksyna botulinowa, nici liftingujace, przeszczep tłuszczu, komórek macierzystych i inne.

dr n. med. Anna Fabijańska - otolaryngolog, audiolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację I stopnia z zakresu otolaryngologii realizowała w II Katedrze i Klinice Oto-Ryno-Laryngologii Akademii Medycznej w Warszawie.Specjalizację II stopnia z zakresu audiologii realizowała w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Od roku 1996 pracuje jako starszy asystent w Klinice Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi .Uczestniczy w pracy dydaktycznej i szkoleniu lekarzy laryngologów i audiologów z zakresu szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej.

Oferta usług medycznych:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dorosłych i dzieci
 • badania wstępne i okresowe osób narażonych na hałas
 • diagnostyka i leczenie szumów usznych u dorosłych i dzieci
 • diagnostyka i leczenie nadwrażliwości słuchowej u dorosłych i dzieci
 • fizykoterapia w schorzeniach trąbek słuchowych

dr. n. med. Anna Geremek - otolaryngolog, audiolog

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I i II stopnia z otolaryngologii i audiologii. Przewód doktorski „Elektrostymulacja pozaślimakowych struktur drogi słuchowej” obrona 2005. Kierownik Przychodni specjalistycznej Instytutu Fizjologii I Patologii Słuchu w Warszawie od początku istnienia. Autor i współautor wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowych. Uczestniczy w wielu projektach naukowo – badawczych, członek zespołu tworzącego program implantów ślimakowych w Polsce. Otrzymała wiele nagród m.in. Ministra Zdrowia za zespołową prace naukowa i kliniczną.

Oferta usług medycznych:

 • Diagnostyka i leczenie problemów otolaryngologicznych u dzieci
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci
 • Diagnostyka i leczenie problemów otolaryngologicznych u dorosłych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dorosłych
 • Diagnostyka audiologiczna
 • Dobór aparatów słuchowych
 • Kwalifikacja do diagnostyki w kierunku operacji wszczepienia implantów ślimakowych

lek. med. Aleksander Karpiesz - otolaryngolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Grodnie (Białoruś), 1985r. Specjalizacje I stopnia realizował w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Grodnie, II stopnia -w Państwowej Akademii Doskonalenia Lekarzy w Mińsku (Białoruś). W 1998r – nostryfikacja dyplomu lekarza, w 2000r specjalizacji z otolaryngologii II st. w Polsce. Od 2000r – asystent w IFiPS, od 2005 – starszy asystent Klinicznego Centrum Otorynolaryngochirurgii Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy IFiPS w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.Współautor kilku publikacji medycznych o zasięgu międzynarodowym. Jako współwykonawca uczestniczy w realizacji projektów naukowo-badawczych z dziedziny audiologii.

Oferta usług medycznych

 • diagnostyka i leczenie ambulatoryjne chorób uszu, gardła, nosa i krtani u dzieci i dorosłych,
 • •badania wstępne i okresowe osób narażonych na hałas
 • •badania endoskopowe uszu,nosa i nosogardła u dzieci i dorosłych,
 • •fizykoterapia w schorzeniach górnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych

lek. med. Tamara Kąkolewska - otolaryngolg

Absolwentka wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 1997- 2004 pracownik Kliniki Laryngologii PAM w Szczecinie. Tam też realizowała spacjalizację I i II stopnia z otolaryngologii. Od 2004 roku pracownik Przychodni Specjalistycznej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Oferta usług medycznych:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń laryngologicznych u dzieci i dorosłych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu dzieci i dorosłych, w tym przesiewowe badania słuchu u dzieci
 • monitorowanie pacjentów po zabiegach otochirurgicznych
 • opatrunki uszu
 • ocena fiberoskopowa nosogardła, w tym ocena III migdałka

dr n. med. Monika Matusiak - otolaryngolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, rok 2000, i Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizację w zakresie otorynolaryngologii uzyskała w Klinice Chirurgii Stomatologicznej AM w Poznaniu, w której obyła również studia doktoranckie oraz uzyskała stopień doktora obroną pracy z zakresu przewlekłego zapalenia ucha środkowego pt. „Występowanie wirusów brodawczaka ludzkiego HPV w stanach zapalnych i nowotworowych uszu”. Od 2009 roku członek zespołu Kliniki Otorynolaryngochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Autor i współautor prac wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Autor i kierownik naukowych projektów badawczych: KBN z 2007 roku, grantu SONATA Narodowego Centrum Nauki z 2014 roku.

Oferta usług medycznych:

 • diagnostyka i leczenie chorób uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci i dorosłych,
 • badania endoskopowe nosa, nosogardła,
 • badanie mikroskopowe w schorzeniach uszu,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci i dorosłych,
 • diagnostyka i leczenie chorób nosa i zatok p/nosowych.

lek. med. Tomasz Michalak - audiolog-foniatra

lek. med. Paulina Młotkowska-Klimek - otolaryngolog

Absolwentka I wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.Specjalizację z otolaryngologii uzyskała w Klinice Otolaryngologii CMKP Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.Od 1998 roku jest pracownikiem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, początkowo w Klinice Chorób Uszu, a obecnie jest członkiem zespołu Klinicznego Centrum Otorynolaryngochirurgii w Kajetanach. Główny zakres działalności obejmuje zabiegi otochirurgiczne. Jest współautorem publikacji medycznych krajowych i zagranicznych.

Oferta usług medycznych:

 • Diagnostyka i leczenie schorzeń otolaryngologicznych u dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu.
 • Leczenie głębokiego niedosłuchu odbiorczego i całkowitej głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych.
 • Operacyjne leczenie otosklerozy, tympanosklerozy, przewlekłych stanów zapalnych uszu, przerostu migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych.

lek. med. Karol Myszel - audiolog-foniatra

dr n. med. Anna Piotrowska - otolaryngolog, audiolog i foniatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Miejsce pracy: Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, Centrum Implantów, Percepcji Słuchowej i Rehabilitacji Współautor publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor i współautor prac wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Przynależność do organizacji naukowych: International Society of Audiology, European Academy of Otology&Neuro-Otology, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej. Uczestnictwo w realizacji międzynarodowych programów badawczych z zakresu psychoakustyki. Praca dydaktyczna w zakresie szkolenia lekarzy i specjalistów dyscyplin pokrewnych.

Oferta usług medycznych:

 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób uszu, gardła i krtani u dzieci i dorosłych
 • Diagnostyka wad słuchu u dzieci i u dorosłych
 • Diagnostyka i kwalifikacja do protezowania słuchu
 • Diagnostyka i kwalifikacja do stosowania implantów słuchowych

lek. med. Jolanta Serafin-Jóźwiak - otolaryngolog, audiolog i foniatra

lek. med. Piotr Sopliński - otolaryngolog, audiolog i foniatra

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację I stopnia z otolaryngologii realizował w warszawskich szpitalach klinicznych Akademii Medycznej w Warszawie i ukończył ją w 1999r. Pracownik Przychodni Specjalistycznej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Od 2004r. realizował w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu specjalizację II stopnia z audiologii i foniatrii, którą ukończył w 2007r.

Oferta usług medycznych:

 • Diagnostyka zaburzeń słuchu u dzieci i dorosłych, badania przesiewowe słuchu
 • Ocena videootoskopowa i mikrootoskopowa w schorzeniach ucha środkowego
 • Opatrunki uszne i toaleta uszu oraz monitorowanie po zabiegach otochirurgicznych
 • Badania endoskopowe nosogardła, gardła, krtani
 • Kwalifikacja przedoperacyjna w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego i przeroście migdałka gardłowego u dzieci
 • Fizykoterapia w niewydolności trąbek słuchowych
 • Diagnostyka w zaburzeniach głosu i mowy
 • Diagnostyka i kwalifikacja do protezowania słuchu

lek. med. Magdalena Sosna - otorynolaryngolog

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2008r. Studiowała również na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech jako uczestniczka programu stypendialnego Socrates-Erasmus. Szkolenie specjalizacyjne z otorynolaryngologii realizowała i ukończyła w Klinice Otorynolaryngochirurgii Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Autor i współautor wielu prac wygłaszanych na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz kilku publikacji naukowych.

 

Oferta usług medycznych:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń laryngologicznych u dzieci i dorosłych
 • kwalifikacja przedoperacyjna w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego i przeroście migdałków u dzieci
 • badanie endoskopowe jamy nosowej i nosogardła (w tym ocena fiberoskopowa migdałka gardłowego)
 • badanie mikroskopowe, videootoskopowe w schorzeniach uszu, leczenie zachowawcze schorzeń uszu, kwalifikacje do zabiegów otochirurgicznych
 • monitorowanie pacjentów po zabiegach operacyjnych w obrębie ucha

lek. med. Małgorzata Uszyńska-Tuzinek - otolaryngolog, audiolog i foniatra

dr n. med. Grażyna Tacikowska - otolaryngolog, audiolog

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizacje I i II stopnia realizowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie oraz Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych za pracę badawczą w dziedzinie audiologii („Badania adaptacji słuchowej z zastosowaniem techniki bardzo szybkiej stymulacji”) otrzymała w roku 2003. Adiunkt w Klinice Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W praktyce klinicznej zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń narządu równowagi. Działalność naukowa związana jest z diagnostyką neurofizjologiczną narządu słuchu i równowagi, w szczególności zainteresowania dotyczą położeniowych zawrotów głowy i elektrookulografii w centralnych uszkodzeniach układu równowagi. Autor i wpółautor ponad 20 publikacji medycznych. Realizuje również pracę dydaktyczną w zakresie szkolenia lekarzy w dziedzinie audiologii i otoneurologii.

Oferta usług medycznych:

 • Diagnostyka zaburzeń słuchu
 • Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • Badania elektro/wideonystagmograficzne oraz posturografii komputerowej
 • Kinezyterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • Terapia choroby Meniere’a
 • Dobór aparatów słuchowych

mgr Marek Zaleski - rehabilitant, fizjoterapeuta

Absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, 1988. Po studiach zatrudniony jako asystent w Klinice Neurologii CSK AM przy ul. Banacha w Warszawie. W 1991 wyjechał do USA, gdzie przez 11 lat pracował w szpitalach i centrach rehabilitacyjnych stanu Illinois jako licencjonowany fizjoterapeuta i koordynator kliniczny. Odbył też trening terapii czaszkowo-krzyżowej w Instytucie Upledgera na Florydzie (www.upledger.com) oraz innych metod alternatywnych (Somato Emotional Release, Zero Balancing, Integracyjna Terapia Manualna). Od roku 2002 ściśle współpracuje z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie zajmuje się problemami zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Oferta usług medycznych:

 • Rehabilitacja zawrotów głowy o różnej etiologii.
 • Rehabilitacja zaburzeń równowagi.
 • Dynamiczna posturografia komputerowa.
 • Terapia w bólach kręgosłupa, dyskopatiach, rwie barkowej i kulszowej.
 • Terapia bólów głowy.
 • Rehabilitacja po urazach głowy i kręgosłupa.

lek. med. Anna Ślusarczyk - audiolog i foniatra

lek. med. Ewa Hordyńska - otolaryngolog

lek. med. Sandra Wawszczyk - Otolaryngolog

mgr Diana Grudzień - psycholog, terapeuta

mgr Natalia Czajka - pedagog specjalny, terapeuta

Agnieszka Jędrzejczyk - pielęgniarka

Urszula Pietraszewska - pielęgniarka

Aleksandra Sidz - pielęgniarka

mgr Magdalena Kosowska - technik medyczny, protetyk słuchu

mgr Łukasz Kralczyński - technik medyczny, protetyk słuchu

lic. Marta Morawska - technik medyczny, protetyk słuchu

mgr Anna Zawadzka - technik medyczny, protetyk słuchu

tech. Eliza Piątek - technik medyczny

Karolina Cieślik - technik medyczny

Joanna Listwon - technik medyczny

Agnieszka Mizińska - starsza rejestratorka / koordynator pracy filii

Paulina Wieder - rejestratorka medyczna

Katarzyna Piejko - rejestratorka medyczna