Cennik – Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS

Konsultacje
Cena (PLN)
Konsultacja specjalistyczna
200
Konsultacja specjalistyczna (prof.)
230
Konsultacja terapeutów
200
Konsultacja psychologiczna (1h)
250
Konsultacja logopedyczna
160
Badania/usługi
Cena (PLN)
Podstawowa analiza struktury harmoniczne głosu (SPG,MDVP)
60
Ocena stopnia nosowania (SPG FFT)
40
Ocena barwy dźwięku i wyszkolenia głosu (LTAS)
60
Średnie położenie częstoliwości głosu w Hz - zdanie (LTAS) (Analiza Fo, Analiza formatowa)
60
Średnie natężenie głosu w dB
40
Videostroboskopia
60
Videostrobokimografia
60
Fiberoskopia
20
Płukanie migdałków (TWM)
60
Terapia manualna głosu
150
Rehabilitacja głosu
160
Reedukacja głosu
130
Iniekcje (domięśniowe) z lekiem
50
Iniekcja (lek pacjenta) 1x
30
Iniekcje z lekiem pacjenta powyżej 5 iniekcji
15
1 zabieg (inhalacje, AMSA)
25
2 zabiegi (w jednym dniu)
50
Pakiety zabiegowe (inhalacje, AMSA) 5x
110
Pakiety zabiegowe (inhalacje, AMSA) 10x
220
Jonoforeza (z lekiem) 1x
26
Jonoforeza (z lekiem) 5x
110
Jonoforeza (z lekiem) 10x
220
Magnetronik 1x
26
Magnetronik 5x
110
Magnetronik 10x
220
Elektrostymulacja 1x
26
Elektrostymulacja 5x
110
Elektrostymulacja 10x
220
Wlewka lekowa (na wynos)
12
Ultradźwięki
26
Ultradźwięki 5x
110
Ultradźwięki 10x
220
Laser
26
Laser 5x
110
Laser 10x
220
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Ostatnia aktualizacja dnia: Marzec 20, 2019
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628