Cennik – Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS

Konsultacje
Cena (PLN)
Konsultacja specjalistyczna
200
Konsultacja specjalistyczna (prof.)
230
Konsultacja terapeutów
160
Konsultacja psychologiczna (1h)
250
Konsultacja logopedyczna
160
Badania/usługi
Cena (PLN)
Podstawowa analiza struktury harmoniczne głosu (SPG,MDVP)
60
Ocena stopnia nosowania (SPG FFT)
40
Ocena barwy dźwięku i wyszkolenia głosu (LTAS)
60
Średnie położenie częstoliwości głosu w Hz - zdanie (LTAS) (Analiza Fo, Analiza formatowa)
60
Średnie natężenie głosu w dB
40
Videostroboskopia
60
Videostrobokimografia
60
Fiberoskopia
20
Płukanie migdałków (TWM)
60
Terapia manualna głosu
150
Terapia manualna głosu (pakiet: 5x)
700
Reedukacja głosu
130
Sesja psychoterapeutyczna
130
Iniekcje (domięśniowe) z lekiem
50
Iniekcje (domięśniowe) lek pacjenta 5x
75
Iniekcje (domięśniowe) lek pacjenta 10x
150
Iniekcja (lek pacjenta) 1x
30
Iniekcje z lekiem pacjenta powyżej 5 iniekcji
15
1 zabieg (inhalacje, elektrostymulacje, jonoforezy, AMSA)
25
2 zabiegi (w jednym dniu)
40
Pakiety zabiegowe (inhalacje, jonoforeza, AMSA) 5x
95
Pakiety zabiegowe (inhalacje, jonoforeza, AMSA) 10x
190
Magnetronik 1x
25
Magnetronik 5x
95
Magnetronik 10x
190
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego 1x
26
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego 5x
110
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego 10x
220
Wlewka lekowa dokrtaniowa
10
Wlewka lekowa (na wynos)
12
Masaż relaksacyjny obręczy barkowej
60
Ultradźwięki
25
Ultradźwięki 5x
95
Ultradźwięki 10x
190
Laser
25
Laser 5x
95
Laser 10x
190
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.30
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
8.71
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.74
Ostatnia aktualizacja dnia: Lipiec 25, 2017
Nasz numer konta:
06 1240 1040 1111 0010 6918 1628