Oferta usług – Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS

Co nas wyróżnia

 • 327_mProfesjonalna, specjalistyczna i kompleksowa oferta opieki medycznej dla pacjentów pracujących głosem(śpiewacy aktorzy, nauczyciele, itd.).
 • Placówka bardzo nowoczesna na wysokim poziomie usług medycznych, przeznaczona dla wymagającegopacjenta.
 • Leczenie i diagnostyka zgodnie z przyjętymi standardami światowymi i ciągłe podnoszenie kwalifikacjipersonelu.
 • Wysokiej jakości, specjalistyczny sprzęt medyczny.
 • Przyjazne wnętrza.
 • Wykwalifikowany i posiadający duże doświadczeniew pracy z artystami personel medyczny.
 • Miła i kompetentna obsługa pacjenta przez personel w całym cyklu leczenia i rehabilitacji.
 • Rejestracja czynności krtani podczas mowy i śpiewuw czasie rzeczywistym na zewnętrznym nośnikudanych (pen-drive), który pacjent otrzymuje podczaswizyty lekarskiej.

Oferta

 • 351_mKompleksowa diagnostyka narządu słuchu, głosu i mowy (endoskopia sztywna krtani; fiberoskopia gardła, nosogardła i krtani; videostroboskopia krtani, videostrobokimografia, badania akustyczne głosu i mowy, badania słuchu),
 • Leczenie zachowawcze chorób jamy ustnej, gardła,nosogardła, krtani, zatok, uszu,
 • Zabiegi chirurgiczne na krtani,
 • Rehabilitacja głosu i mowy (ćwiczenia oddechowe,relaksacyjne, emisyjne, manipulacyjne na krtani),
 • Fizykoterapia na gardło, krtań, uszy, zatoki (atomisory, AMSA, inhalacje nawilżające, zabiegi prądowe na krtań w tym jonoforezy, elektrostymulacja języka i podniebienia, vibroaerozole z przystawką pulsacyjną, masaż relaksacyjny i leczniczy),
 • Pełen zakres ćwiczeń logopedycznych,
 • Opieka psychologiczna,
 • Programy rehabilitacyjne oparte o terapię słuchową
 • Organizacje kursów z zakresu emisji głosu i prawidłowej komunikacji interpersonalnej dla firm, uczelni i instytucji publicznych.

Zakres procedur medycznych

 • 352_mZapalenia krtani ostre i przewlekłe
 • Chrypka u dzieci i dorosłych (diagnostyka i leczenie)
 • Zaburzenia głosu różnego rodzaju (w tym bezgłos)
 • Podsychające zapalenie błony śluzowej gardła i krtani
 • Zawodowe zaburzenia głosu (nauczyciele, śpiewacy) profilaktyka, badania wstępne i okresowe, leczenie i rehabilitacja głosu
 • Czynnościowe zaburzenia głosu (bez zmian organicznych w krtani)
 • Guzki głosowe i inne zmiany organiczne na fałdach głosowych (polipy, zmiany krwotoczne, obrzęki, cysty)
 • Zaburzenia płynności mowy (jąkanie)
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Wady wymowy
 • Kwalifikacja do zabiegów fonochirurgicznych

ABC głosu

353_mGłos narzędziem pracy

Głos jest narzędziem w codziennej pracy dla wielu środowiskzawodowych, w której umiejętność komunikowania się z otoczeniem jest źródłem sukcesu i miernikiem przydatności w danym zawodzie.

Emisja głosu jest zarazem czynnością intelektualną i ruchową. To oznacza, że tworzenie dźwięku nie polega tylko na
mechanicznym działaniu poszczególnych narządów i mięśni. Intelektualny charakter emisji głosu oznacza, że jest onaświadomą i celową czynnością uzależnioną od naszego układunerwowego. Emisja głosu to obszar nauki, w zakres którejwchodzą wszystkie zagadnienie i problemy związane z procesemwydobywania głosu zgodnie z prawami fizjologii orazwymogami estetycznymi.

 

 

głos

 

Videostrobokymografia (VSK)

 • Nowa metoda ilościowej oceny drgań fałdów głosowych łącząca idee wideokymografii i wideostroboskopii(Sung, 1999),
 • Kymogram pokazuje wibracje wolnych brzegów fałdówgłosowych w wybranej linii przekroju,
 • Umożliwia utworzenie wielu kymogramów z różnychwybranych miejsc wcześniej zarejestrowanego obrazuwideostroboskopowego.

Videolaryngostroboskopia (VLS)

 • metoda jakościowego przebiegu drgań fałdów głosowych,
 • różnicowanie zmian organicznych i czynnościowych,
 • ocena zaburzeń hiperfunkcjonalnych i hipofunkcjonalnychgłosu,
 • wskaźnik wczesnych zmian nowotworowych, zapalnych,bliznowatych,
 • ocena czynnościowa po zabiegach fonochirurgicznych,
 • obserwacja drgań fałdów głosowych podczas mikrochirurgii,
 • obserwacja wyników prowadzonej rehabilitacji głosu,
 • uzupełnienie procedur orzeczniczych w chorobach zawodowych narządu głosu,

Nasofiberoskopia

 • możliwość zastosowania u dzieci, zwłaszcza małych,
 • możliwość przeprowadzenia u osób z nasilonymi odruchami obronnymi,
 • zastosowanie w rehabilitacji głosu metodą bio-feedback ,
 • możliwość obserwacji przy fonacji samogłosek ciągłych,podczas mowy, śpiewu i gry na instrumentach dętych.