Zespół Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS

prof. dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska - otolaryngolog, audiolog i foniatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Program specjalizacyjny w zakresie specjalizacji I i II stopnia realizowała w warszawskich szpitalach klinicznych Akademii Medycznej w Warszawie. Przewód doktorski ” Wpływ odbiorczych zaburzeń słuchu na jakość głosu u dzieci” zakończyła i obroniła w 2001 roku.
Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2013 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie jest Kierownikiem Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz adiunktem w Katedrze Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2008 roku powołana na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Audiologii i Foniatrii. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz autorem monografii. Uczestniczy w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny patofizjologii procesu komunikatywnego oraz w pracy dydaktycznej w zakresie szkolenia lekarzy i specjalistów dyscyplin pokrewnych. Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych w kraju i zagranicą. Klinicznie zaangażowana w opracowywanie wielu programów i procedur medycznych dla pacjentów z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu, miedzy innymi program dla pacjentów z zaburzeniami płynności mowy, program dla pacjentów zawodowo posługujących się głosem oraz opieki nad dziećmi z zaburzeniami procesu komunikatywnego. Jest autorem podstaw programowych i organizatorem od 2009 roku kursów „Emisji głosu”, afiliowanych przez Uniwersytet Muzyczny dla środowisk zawodowych wykorzystujących głos jako narzędzie swojej pracy. W 2010 roku wdrożyła w praktykę kliniczną procedurę zastosowania materiałów alloplastycznych jako metodę chirurgicznej poprawy głosu.

dr n.med. Ewa Kazanecka - otolaryngolog, audiolog i foniatra

dr n.med. Jan Ratajczak - otolaryngolog, foniatra

dr n.med. Beata Miaśkiewicz - otolaryngolog, audiolog i foniatra

dr n. med. Joanna Ratyńska - otolaryngolog, audiolog i foniatra

dr n. med. Elżbieta Włodarczyk - audiolog i foniatra

mgr Agnieszka Kurowska - terapeuta głosu, logopeda, wokalista

mgr Alina Górska - terapeuta głosu

Piotr Dąbrowski - fizjoterapeuta

Danuta Stępień - rejestracja, koordynator

Monika Niewiadomska - rejestracja

Wojciech Będziński - audiometrysta, pracownia akustyczna

Aneta Kopczyńska - pielęgniarka