Współpraca

wspolpracaAby wyjść naprzeciw większości problemów osób z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy, na stałe współpracujemy z wieloma
instytutami badawczo rozwojowymi, wiodącymi producentami sprzętu
medycznego, a także innymi instytucjami, których
wiodącym celem jest działanie na rzecz osób wymagających tej formy pomocy.

Instytut Narządów Zmysłów

ul. Mokra 1, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel.+48 22 887 86 12, fax +48 22 887 60 21, info@inz.waw.pl

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. M. Mochnackiego 10, 02-042 Warzawa,
tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03, e-mail: rejestracja@ifps.org.pl

Active Baby

Brześć, ul. Komsomolskaya 2 (Брест ул. Комсомольская 2, з этаж, Беларусь), Białoruś
tel +375 162 55 50 50, e-mail: activebaby.brest@gmail.com