Elżbieta Kwietniowska-Strozik

3 kwietnia 2019 by administartor
Elżbieta-Kwietniowska-Strozik_KATOWICE.png
Elżbieta Kwietniowska-Strozik, Katowice, Medincus
mgr

Elżbieta Kwietniowska-Strozik

logopeda, surdopedagog

FILIA

ŚLĄSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS 

Specjalizacja

logopedaia, surdopedagogika

Zakres usług:

diagnoza logopedyczna

diagnoza surdologopedyczna

 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:                                                                     
 • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej.
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówienia
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
  • zajęcia sensoplastyki
 • bajkoterapia
 • integracja bilateralna
 • ocena gotowości do podejmowania zadań
 • rozpoznanie pod kątem gotowości szkolnej
 • ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności poznawczych
 • ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod
 • ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego 
 • ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
 • ćwiczenia motoryki małej
 • zabawy ogólnorozwojowe
 • terapia ręki

Wykształcenie:

 • wyższe pedagogiczne
 • podyplomowe: logopedia, pedagogika wczesnoszkolna, surdopedagogika

Doświadczenie zawodowe:

 • 2008 – obecnie, Śląskie Centrum Słuchu i Mowy, Katowice
 • 2001 – obecnie, SP nr 37
 • 1997 – 2008 – PZG – Polski związek głuchych
 • 1993 – 2001 – MP nr 93 (grupa dzieci niesłyszących)
 • 1992 – 1993 – MP nr 92
 • 1983 – 1984 – SP nr 65
 • 1982 – 1983-  SP Włodzienin
Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content