Joanna Tracz

3 kwietnia 2019 by administartor
Joanna-Tracz_SZCZECIN.png
mgr

Joanna Tracz

FILIA

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja

logopeda, terapeuta pedagogiczny, filolog, terapeuta ręki

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza surdologopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej.
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • SPPS metodą Skarżyńskiego
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • terapia karmienia
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówienia
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • zajęcia sensoplastyki
 • terapia ręki
 • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • terapia pedagogiczna
 • ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności poznawczych
 • ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod
 • ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego
 • ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
 • ćwiczenia motoryki małej
 • zabawy ogólnorozwojowe

Wykształcenie:

 • Dyplom filologa j. polskiego Uniwersytet Szczeciński
 • Dyplom logopedy
 • Dyplom terapeuty pedagogicznego

Doświadczenie zawodowe:

 • 2011 – obecnie  Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus – logopeda
 • 2009 – obecnie, prywatna praktyka logopedyczna oraz działalność szkoleniowa
Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content