Karolina Zięba

3 kwietnia 2019 by administartor
mgr

Karolina Zięba

FILIA

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja

logopedia

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:                                                                     
 • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej  
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej   
  • SPPS metodą Skarżyńskiego
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej  
  • ćwiczenia mowy czynnej  
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne  
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek  
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego  
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe  
  • ćwiczenia dykcyjne  
  • ćwiczenia płynności mówienia  
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi  
 • rehabilitacja czynnościowych zaburzeń głosu
 • rehabilitacja głosu ze zmianami organicznymi
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych
 • rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu
 • rehabilitacja głosu:
  • po operacjach w obrębie szyi i klatki piersiowej
  • po operacjach na tarczycę
  • po zabiegach mikrochirurgicznych na fałdach głosowych
  • po przewlekłych chorobach narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym
 • terapia głosu dzieci i młodzieży (chrypki dziecięce, zaburzenia mutacji), dorosłych i seniorów
 • terapia zaburzeń głosu na tle psychicznym
 • edukacja i reedukacja w zakresie emisji głosu
 • profilaktyka zaburzeń głosu i mowy

Wykształcenie:

Doświadczenie zawodowe:

Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content