Karolina Zięba

3 kwietnia 2019 by administartor
mgr

Karolina Zięba

FILIA

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja

logopedia

Zakres usług:

  • diagnoza logopedyczna
  • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:                                                                     

• wdrożenie zasad wychowania słuchowego
• ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
• ćwiczenia percepcji fonematycznej  
• ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej   
• SPPS metodą Skarżyńskiego
• trening słuchowy
• ćwiczenia mowy biernej  
• ćwiczenia mowy czynnej  
• ćwiczenia słownikowe
• ćwiczenia gramatyczne  
• ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek  
• ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego  
• ćwiczenia fonacyjne
• ćwiczenia oddechowe  
• ćwiczenia dykcyjne  
• ćwiczenia płynności mówienia  
• ćwiczenia prozodii wypowiedzi  

Wykształcenie:

Logopedia i Glottodydaktyka – Uniwersytet Szczeciński

Oligofrenopedagogika – Uniwersytet Szczeciński

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna – Uniwersytet Szczeciński

Doświadczenie zawodowe:

2021 – dzisiaj Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie

2015 –  dzisiaj profilaktyka logopedyczna i terapia indywidualna w szczecińskich przedszkolach

Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content