Katarzyna Krawczyk

21 października 2019 by administartor
KatarzynaKrawczyk-1-1200x1200.png
mgr

Katarzyna Krawczyk

FILIA
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja
Logopeda

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • działania wspierające terapię logopedyczną (ćwiczenia słuchowo-ruchowe, zajęcia sensoplastyki)
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:                                                            
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:                                                                   
 • • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • terapia karmienia
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówienia
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi

Wykształcenie:

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu

Logopedia

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Częstochowie

Studia magisterskie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna

Doświadczenie zawodowe:

IX 2020  – obecnie      Przedszkole we Wrzosowej – Logopeda

IX 2014 – obecnie      Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

IX 2007 – VIII 2014  Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie: wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera

Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content