Martyna Sztuk-Wrzeszcz

3 kwietnia 2019 by administartor
Martyna-Sztuk-Wrzeszcz_SZCZECIN.png
mgr

Martyna Sztuk-Wrzeszcz

FILIA

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Koordynator filii

Specjalizacja

surdopedagog, arteterapeuta, fizjoterapeuta, magister zdrowia publicznego

Zakres usług:

SURDOPEDAGOG:

 • ocena gotowości do podejmowania zadań
 • rozpoznanie pod kątem gotowości szkolnej
 • ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności poznawczych
 • ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod
 • ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego
 • ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
 • ćwiczenia motoryki małej
 • zabawy ogólnorozwojowe
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
  • zajęcia sensoplastyki
 • diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)
 • diagnoza zaburzeń uwagi słuchowej – Test uwagi i lateralizacji słuchowej
 • wykonywane testy w kierunku APD

podstawowo:

-FPT

-DPT

-DDT

-SPN

-aSPN

-GDT

uzupełniająco:

-DLF

-DLD

-TRW

-CWA

-CWT

 • diagnoza i terapia metodą SPPS-S – treningi słuchowe
 • terapia surodpedagogiczna

Wykształcenie:

 • Studia II stopnia Pomorski Uniwersytet Medyczny: mgr zdrowia publicznego
 • Studia I stopnia: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, kierunek Fizjoterapia
 • Studia podyplomowe: surdopedagogika, arteterapia, pedagogika z przygotowaniem do pracy nauczycielskiej, edukaja w opiece okołoporodowej

Doświadczenie zawodowe:

 • Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz I stopnia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika, Arteterapia, Pedagogika z przygotowaniem do pracy nauczycielskiej oraz Edukacja w Opiece Okołoporodowej.
 • W czasie edukacji zdobyła wiedzę z szeroko rozumianego pojęcia zdrowia – zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej, pedagogiki, surdopedagogiki, fizjoterapii, a także arteterapii.
 • Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki, ochrony i zarządzania w systemie ochrony zdrowia, a także podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.
 • Celem podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych i warsztatach, w tym m.in.: Szkolenia dla osób aktywnie działających w systemie zdrowia publicznego, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stosowanie Fizjoterapii w foniatrii, Zaburzenia uwagi słuchowej, Terapia metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS), Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego. Ponadto uczestniczyła w kursie I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Terapii Ręki, Sensoplastyki, Terapii Neurobiologicznej czy pierwszej pomocy przedmedycznej z modułem: pierwsza pomoc dziecku i niemowlęciu.
 • Ukończyła Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej organizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
 • W Centrum Słuchu i Mowy prowadzi diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego oraz uczestniczy we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym z zaburzeniami słuchu i mowy. W Dziennym Ośrodku Rehabilitacji prowadzi terapię pacjentów z niedosłuchem, po wszczepieniu implantu czy z cechami CAPD.
 • Organizator i wykładowca na cyklicznych wykładach dla terapeutów i pedagogów.
Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content