Marzena Mularzuk

8 stycznia 2019 by administartor
dr n. o zdr.

Marzena Mularzuk

FILIA

CENTRUM GŁOSU DLA PROFESJONALISTÓW MEDINCUS

Specjalizacja:

logopedia

Zakres usług:

  • Diagnoza logopedyczna:
   •  ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
   • masaż logopedyczny
   • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
   • ćwiczenia fonacyjne
   • ćwiczenia oddechowe
   • ćwiczenia dykcyjne
   • ćwiczenia płynności mówienia
   • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
  • Edukacja logopedyczna pacjentów (profilaktyka i higiena głosu)
  • Przygotowanie do zabiegu i pozabiegowa opieka pacjentów po frenotomii

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Dzieci od 6 r. ż.
 • Dorośli

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – doktor nauk o zdrowiu

Doświadczenie zawodowe:

 • 25 lat pracy na stanowisku logopedy (liczne kursy doszkalające, terapia miofunkcjonalna, współpraca z lekarzem foniatrą, udział w konferencjach z dziedziny audiologii, foniatrii i logopedii, w kraju i za granicą)
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content