Julita Sobańska

11 kwietnia 2019 by Mateusz Szczepanek
Julita-Sobańska_RZESZÓW.png
mgr

Julita Sobańska

surdologopeda

FILIA
PODKARPACKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja
surologopedia

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza surdologopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
 • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy 
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • SPPS metodą Skarżyńskiego
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
  • zajęcia sensoplastyki
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Terapia słuchowa metodą Tomatisa

Wykształcenie:

 • Dyplom magistra pedagogiki: Uniwersytet Rzeszowski
 • Studia podyplomowe:
 1. Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej: UMCS Lublin
 2. Logopedia, UMCS Lublin
 3. Surdologopedia, UMCS w Lublinie we współpr. z IFiPS w Kajetanach
 4. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, UP Kraków
 5. Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna,WSIiZ Rzeszów

Doświadczenie zawodowe:

 • 2018 – obecnie, surdologopeda i terapeuta metod słuchowych
 • 2015 – 2018 – współpraca z Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy Medincus, surdologopeda i terapeuta SPPS/Tomatis
 • 2010 – 2018 – współpraca z przedszkolami i szkołami w ramach projektów unijnych na terenie województwa podkarpackiego: logopeda
 • 2009 – 2011 – Gabinet Terapii Logopedycznej i Pedagogicznej w Rzeszowie: logopeda
Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content