Natalia Moćko

3 kwietnia 2019 by administartor
Natalia-Moćko_KATOWICE.png
Natalia Moćko, Katowice, Medincus
dr n. hum.

Natalia Moćko

logopeda, neurologopeda, surdologopeda

FILIA

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 

Specjalizacja

logopedia, neurologopedia, surdologopedia, tyflopedagogika (w trakcie studiów)

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza surdologopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej.
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • SPPS metodą Skarżyńskiego
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • terapia karmienia
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówienia
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • integracja odruchów wzrokowych i słuchowych
 • ćwiczenia wspierające kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

Wykształcenie:

 • studia magisterskie oraz doktoranckie: Uniwersytet Śląski (kierunek: filologia polska, specjalność- językoznawstwo)
 • studia kwalifikacyjne logopedii i medialnej emisji głosu, specjalność – logopedia: Uniwersytet Śląski
 • studia kwalifikacyjne neurologopedii: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • studia kwalifikacyjne surdologopedii: Uniwersytet Śląski

Doświadczenie zawodowe:

 • Uniwersytet Śląski (asystent)
 • Przedszkole nr 5 w Katowicach (logopeda)
 • Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach (logopeda, neurologopeda, surdologopeda)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysłowicach

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”
 •  Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content