Renata Gniewosz

3 kwietnia 2019 by administartor
Renata-Gniewosz_SZCZECIN.png
mgr

Renata Gniewosz

FILIA

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja

logopedia, emisja głosu, terapia głosu

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:                                                                     
 • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej  
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej   
  • SPPS metodą Skarżyńskiego
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej  
  • ćwiczenia mowy czynnej  
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne  
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek  
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego  
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe  
  • ćwiczenia dykcyjne  
  • ćwiczenia płynności mówienia  
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi  
 • rehabilitacja czynnościowych zaburzeń głosu
 • rehabilitacja głosu ze zmianami organicznymi
 • rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych
 • rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu
 • rehabilitacja głosu:
  • po operacjach w obrębie szyi i klatki piersiowej
  • po operacjach na tarczycę
  • po zabiegach mikrochirurgicznych na fałdach głosowych
  • po przewlekłych chorobach narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym
 • terapia głosu dzieci i młodzieży (chrypki dziecięce, zaburzenia mutacji), dorosłych i seniorów
 • terapia zaburzeń głosu na tle psychicznym
 • edukacja i reedukacja w zakresie emisji głosu
 • profilaktyka zaburzeń głosu i mowy

Wykształcenie:

 • Dyplom Magistra Pedagogiki: Uniwersytet Jagielloński
 • Studia podyplomowe z emisji i higieny głosu
 • Studia podyplomowe z logopedii
 • Tytuł zawodowy: Muzyk wokalista śpiewu solowego
 • SzkolenieLaboratorium głosu – odkryj swój głos”
 • Szkolenie „Wykorzystaj siłę swego głosu. Trening pracy głosem”
 • Kurs „Głos jako narzędzie pracy. Problem dysfonii u osób zawodowo posługujących się głosem: przyczyny, przebieg, terapia – z punktu widzenia terapeuty – rehabilitanta mowy”
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego „Rehabilitacja zaburzeń głosu”
 • Certyfikat Tutora – Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense
 • Warsztaty „Rehabilitacja dzieci z wadą słuchu”
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i FoniatrycznegoTechniki emisji głosu”
 • Warsztaty „Technika Alexandra”
 • Szkolenie „Rozpoznawanie i terapia mutyzmu”
 • Szkolenie „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”
 • Szkolenie „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, a trudności szkolne”

Doświadczenie zawodowe:

 • 2014 – obecnie, Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy – terapia głosu, edukacja i reedukacja prawidłowej techniki emisji głosu, profilaktyka zaburzeń głosu
 • 2009 – obecnie, doświadczenia logopedyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami
 • 2004 – obecnie, nauczanie techniki prawidłowej emisji głosu podczas licznych kursów, warsztatów i szkoleń w woj. zachodniopomorskim
 • 2003 – obecnie, wykładowca przedmiotów z zakresu emisji i higieny głosu, dykcji, podstaw logopedii na uczelniach wyższych w Szczecinie
 • 1984 – 1994 – doświadczenia wokalne w chórach: „Organum” KIK i  „Pro Musica” w Krakowie oraz „Collegium Maiorum” PS w Szczecinie
 • publikacje naukowe z zakresu emisji i higieny głosu w pracy nauczyciela
Copyright by CSIM 2018. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content