Renata Gniewosz

3 kwietnia 2019 by administartor
Renata-Gniewosz_SZCZECIN.png
mgr

Renata Gniewosz

FILIA

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja

Logopedia, emisja głosu, terapia głosu

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:                                            
 • Wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
 • Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
 • Ćwiczenia percepcji fonematycznej,
 • Ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,   
 • SPPS metodą Skarżyńskiego,
 • Trening słuchowy,
 • Ćwiczenia mowy biernej,  
 • Ćwiczenia mowy czynnej,
 • Ćwiczenia słownikowe,
 • Ćwiczenia gramatyczne,  
 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek, 
 • Ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,  
 • Ćwiczenia fonacyjne,
 • Ćwiczenia oddechowe,
 • Ćwiczenia dykcyjne,
 • Ćwiczenia płynności mówienia,
 • Ćwiczenia prozodii wypowiedzi,
 • Rehabilitacja czynnościowych zaburzeń głosu,
 • Rehabilitacja głosu ze zmianami organicznymi,
 • Rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych,
 • Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu,
 • Rehabilitacja głosu:
 • po operacjach w obrębie szyi i klatki piersiowej,
 • po operacjach na tarczycę,
 • po zabiegach mikrochirurgicznych na fałdach głosowych,
 • po przewlekłych chorobach narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym,
 • Terapia głosu dzieci i młodzieży (chrypki dziecięce, zaburzenia mutacji), dorosłych i seniorów,
 • Terapia zaburzeń głosu na tle psychicznym,
 • Edukacja i reedukacja w zakresie emisji głosu,
 • Profilaktyka zaburzeń głosu i mowy.

Wykształcenie:

 • Dyplom Magistra Pedagogiki: Uniwersytet Jagielloński,
 • Studia podyplomowe z emisji i higieny głosu,
 • Studia podyplomowe z logopedii,
 • Studia podyplomowe z surdologopedii,
 • Tytuł zawodowy: Muzyk wokalista śpiewu solowego,
 • Szkolenie Laboratorium głosu – odkryj swój głos”,
 • Szkolenie „Wykorzystaj siłę swego głosu. Trening pracy głosem”,
 • Kurs „Głos jako narzędzie pracy. Problem dysfonii u osób zawodowo posługujących się głosem: przyczyny, przebieg, terapia – z punktu widzenia terapeuty – rehabilitanta mowy”,
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego „Rehabilitacja zaburzeń głosu”,
 • Certyfikat Tutora – Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense,
 • Warsztaty „Rehabilitacja dzieci z wadą słuchu”,
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i FoniatrycznegoTechniki emisji głosu”,
 • Warsztaty „Technika Alexandra”,
 • Szkolenie „Rozpoznawanie i terapia mutyzmu”,
 • Szkolenie „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”,
 • Szkolenie „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, a trudności szkolne”,

Doświadczenie zawodowe:

 • 2014 – obecnie, Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy – terapia głosu, edukacja i reedukacja prawidłowej techniki emisji głosu, profilaktyka zaburzeń głosu,
 • 2009 – obecnie, doświadczenia logopedyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami,
 • 2004 – obecnie, nauczanie techniki prawidłowej emisji głosu podczas licznych kursów, warsztatów i szkoleń w woj. zachodniopomorskim,
 • 2003 – obecnie, wykładowca przedmiotów z zakresu emisji i higieny głosu, dykcji, podstaw logopedii na uczelniach wyższych w Szczecinie,
 • 1984 – 1994 – doświadczenia wokalne w chórach: „Organum” KIK i  „Pro Musica” w Krakowie oraz „Collegium Maiorum” PS w Szczecinie,
 • Publikacje naukowe z zakresu emisji i higieny głosu w pracy nauczyciela.
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Skip to content