ПРОПОЗИЦІЯ ЦЕНТРУ СЛУХУ ТА МОВИ МЕДІНКУС В СФЕРІ АУДІОЛОГІЇ ТА ФОНІАТРІЇНАЙПОШИРЕНІШІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЛІКУВАННЯМ ЯКИХ ЗАЙМАЄТЬСЯ ФОНІАТР ТА АУДІОЛОГДО АУДІОЛОГА-ФОНІАТРА ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИСЯ У РАЗІ:ДІАГНОСТИКА ОРГАНІВ СЛУХУ?ФІЛІАЛИ, В ЯКИХ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ ПОСЛУГОЮ:

Діагностика та лікування захворювань вуха (запальні та незапальні захворювання вуха, вроджені вади розвитку), порушення слуху (туговухість, вушні шуми, слухова гіперчутливість), порушення центральних процесів обробки слухового сприйняття, порушення рівноваги.

Діагностика, лікування та реабілітація порушень голосу та мови при різних видах оториноларингологічних патологій (затримка розвитку мовлення, дефекти мовлення, афазія у дорослих та дітей, дизартрія).

Після проведення діагностики ми направляємо пацієнта на лікування відповідно до захворювання: на консервативне лікування або операцію (операцію середнього вуха, операцію із вживлення слухових імплантатів, ринологічну операцію або іншу ларингологічну операцію), слухопротезування, фізіотерапію, реабілітацію органів слуху, мови та рівноваги.

Обстеження та інші послуги:

 • отоскопічне, відеотоскопічне, а також мікроскопічне обстеження вуха;
 • камертональні тести;
 • оцінка аудіометричних обстежень слуху у дітей та дорослих;
 • пряма та непряма ларингоскопія;
 • стробоскопія гортані;
 • обстеження голосового навантаження, обсягу голосу;
 • діагностика порушень голосу та мови у дітей;
 • інгаляції;
 • гортанні заливки.

НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЛІКУВАННЯМ ЯКИХ ЗАЙМАЄТЬСЯ ФОНІАТР ТА АУДІОЛОГ:

 • захриплість,
 • гострий та хронічний ларингіт,
 • травми гортані,
 • органічні зміни голосових зв’язок (поліпи, вузлики на голосових зв’язках, крововилив в товщу голосових зв’язок, набряк Рейнке, кісти, гіперпластичні зміни),
 • вроджені та набуті дефекти гортані,
 • передракові зміни (лейкоплакія, пахідермія, гіперкератоз, поліпи),
 • пухлини гортані та області шиї, пухлини горла та носа,
 • туговухість,
 • глухота,
 • вушні шуми,
 • дисфункції слухових труб,
 • афонія,
 • професійні захворювання голосу (співочі вузлики, вторинні гіпертрофічні зміни голосових складок, парез м’язів гортані),
 • функціональні порушення голосу,
 • гормонально залежні порушення голосу та мови,
 • мутаційні порушення голосу,
 • професійні порушення голосу,
 • розлади співочого голосу,
 • порушення голосу при невропсихіатричних захворюваннях,
 • параліч та парез голосових складок,
 • затримка мовного розвитку,
 • центральні порушення мовлення,
 • дефекти мовлення,
 • порушення артикуляції.

До аудіолога-фоніатра потрібно звернутися у разі:

 • хронічної хрипоти,
 • появи вушних шумів,
 • закладеності вуха,
 • погіршення слуху,
 • хронічних запалень горла та гортані,
 • втрати голосу,
 • порушення ковтання,
 • болю у вусі.
 •  

До аудіолога-фоніатра слід звернутися особам, що страждають захворюваннями вуха, а також особам, у яких, у зв’язку зі специфікою професії виникають порушення голосу (наприклад, вчителям, співакам, дикторам).

Аудіолог-фоніатр займається також лікуванням пацієнтів із приглухуватістю, частковою глухотою, заїканням та іншими захворюваннями, які можуть привести до неправильного розвитку мовлення.

Окрему групу пацієнтів аудіолога складають особи після операційних втручань, інсультів, яким необхідна реабілітація голосової функції.

Діагностика органів слуху:

 • тональна аудіометрія, імпедансометрія, мовна аудіометрія,
 • обстеження у вільному звуковому полі,
 • отоакустична емісія,
 • скринінгові обстеження слуху у новонароджених,
 • коротколатентних викликані потенціали (КСВП, в тому числі нічні КСВП, які виконуються в Центрі або вдома у пацієнта),
 • діагностика вушних шумів,
 • Відеоотоскопія,
 • КТ (комп’ютерна томографія),
 • МРТ (магнітно-резонансне дослідження).

Діагностика органів мови:

 • відеостробоскопія,
 • відеоларингоскопія.
Copyright by CSIM 2021. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Перейти до вмісту